Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ahmed Marcouch: ‘Strafrecht onder 12 jaar moet mogelijk zijn'

Coaches gaan alle 150 probleemjongeren in Amsterdam Slotervaart aanpakken en begeleiden met “Van acht tot acht arrangementen”. Waar het kan, wordt verplichting toegepast. Evenals sancties zoals korten op de uitkering. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch zet met het experiment zijn harde lijn voort.
Ahmed Marcouch: ‘Strafrecht onder 12 jaar moet mogelijk zijn'

Door Carolien Stam - ‘We eisen dat de jongeren en hun ouders meewerken.
Verplichtende kaders als leerplicht en uitkeringsregels zullen we niet nalaten
te gebruiken.’Aldus stadsdeelvoorzitter Marcouch over zijn plan om
risicojongeren aan te pakken, de “Van acht tot acht arrangementen”.Contract

Het stadsdeel Slotervaart begint in januari met deze nieuwe aanpak van zo’n
150 jongeren, die het risico lopen te ontsporen. De jongeren krijgen een coach,
die ze van acht uur ’s ochtend tot acht uur ’s avonds intensief begeleidt. Naar
school, naar leerwerktrajecten, sport en vrije tijdsbesteding. De daginvulling
moet van dien aard zijn dat de jongere niet meer in staat is rottigheid uit te
halen en op tijd zijn of haar bed in rolt.Afdwingen

Ook de ouders worden betrokken in de begeleiding. Het stadsdeel sluit een
contract af met ouders en jongere, waarin afspraken worden vastgelegd. Als het
nodig is wordt medewerking afgedwongen met behulp van wettelijke regels die ter
beschikking staan, aldus Marcouch.Hij wijst op de mogelijkheden die bijvoorbeeld de leerplicht en de Wet werk
en inkomen bieden. ‘Als kinderen school verzuimen, sturen we de
leerplichtambtenaar. Of als jongeren niet meewerken met een werktraject, kun je
korten op de uitkering.’Korten

Minder duidelijk is Marcouch over de vraag of ouders ook gekort kunnen
worden op hun uitkering: ‘Je moet eerst kijken waar het aan ligt dat ouders niet
meewerken. Spoorslags korten op de uitkering is niet aan de orde.’Aanpakken

Marcouch wil daarnaast ook de jeugdcriminaliteit meer gericht aanpakken.
Door de capaciteit en de recherchemogelijkheden van de politie uit te breiden.
Hij wil verder dat minderjarigen bij ernstige geweldsdelicten via het strafrecht
voor volwassenen veroordeeld kunnen worden. ‘Sommige delicten zijn zo ernstig
dat het jeugdstrafrecht geen uitkomst biedt.’Twaalf min

Minder uitgesproken is de stadsdeelvoorzitter over de mogelijkheden om
kinderen jonger dan 12 jaar strafrechtelijk aan te pakken. ‘Ik denk dat er
mogelijkheden moeten zijn om twaalf-minners strafrechtelijk te vervolgen. Maar
je moet er wel voorzichtig mee zijn, want ouders blijven verantwoordelijk voor
hun kinderen.’Voortzetting

De aanpak van risicojongeren is een voortzetting van het beleid dat
Marcouch al eerder begon. Kern daarvan is jongeren en ouders direct aan te
spreken en te begeleiden. Op die manier moeten risicojongeren weer op het rechte
pad komen.Sinds een jaar pakken straatcoaches van het Stichting Aanpak Overlast
Amsterdam (SAOA) specifiek de jongeren aan die overlast veroorzaken in sommige
wijken in Slotervaart. Ook in dit project worden ouders betrokken bij de aanpak
van probleemjongeren.Experiment

De inzet van coaches voor risicojongeren en hun ouders is een experiment in
Slotervaart. Het project is in samenwerking met de gemeente Amsterdam opgezet.
Als het succesvol is, wordt het in de hele stad doorgevoerd.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.