Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

CU-kamerlid Ortega: ‘Burger is zelf verantwoordelijk voor schulden’

‘Consumenten moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het gaat om schuldenproblematiek. Die ligt niet alleen bij de landelijke overheid. Burgers moeten zich beseffen dat ‘overconsumeren’ een risico met zich meebrengt.’
CU-kamerlid Ortega: ‘Burger is zelf verantwoordelijk voor schulden’


Door Esther van Andel - Dat zegt ChristenUnie-kamerlid
href="http://www.cynthiaortega.nl/" target=_blank name=ortega>Cynthia
Ortega-Martijn
over de aanpak van schuldenproblematiek in aanloop naar het
congres ‘Actualiteiten Schuldhulpverlening’.Op 1 januari 2008 treedt een wetswijziging op de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (
name=wsnp>Wsnp
) in werking. Het kabinet maakte op Prinjesdag bekend
dat er in 2008 extra geld komt voor de aanpak van wachtlijsten voor
schuldhulpverlening.Verplichting schuldhulpverleningOp de vraag hoe de
ChristenUnie staat tegenover het verplicht opleggen van schuldhulpverlening aan
schuldenaars, zegt Ortega: ‘Dat gaat te ver. Ik vind dat mensen hun eigen
verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarin kunnen ze zelf kiezen of ze
schuldhulpverlening aanvaarden of niet.’Rol gemeente‘Ik ben mij ervan bewust dat er mensen
zijn die niet in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen', zegt
het kamerlid. ‘Zij, meestal mensen waar de schuldenproblematiek onderdeel is van
meerdere problemen en in armoedeval zitten, moeten hulp krijgen vanuit de
gemeente.''Partijen zoals
name=ggz>GGZ
,
href="http://www.ribwalliantie.nl/default.asp?p=home&m=menu_homepage"
target=_blank name=ribw>RIBW
,
href="http://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx" target=_blank name=uvw>UWV

en het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) werken daarin samen. Het is de taak
van de gemeente om haar inwoners voldoende te informeren om te voorkomen
dat zij te maken krijgen met problematische schulden.’Coördinator

De gemeentelijke bewindvoerder of coördinator moet erop toezien dat
schuldenaars de weg naar hulpverlening vinden. Ook houden zij nauwkeurig in de
gaten of schuldenaars zich houden aan de gemaakte afspraken in het
schuldhulpverleningstraject. ‘Schuldenaars die dat niet doen, snijden zichzelf
uiteindelijk in de vingers.’Rol schuldverstrekkersOrtega wil dat
schuldverstrekkers consumenten goed scannen om te kijken of zij de gevolgen
van schulden maken inzien. ‘Schuldverstrekkers moeten een goed beeld hebben van
de schuldenaar. Om die reden is het van belang dat zij de persoonlijke
thuissituatie kennen’, zegt Ortega. Ook hierin is de samenwerking van
verschillende instanties belangrijk.Jongeren en schuldenTelevisiereclames van bedrijven
die kredieten aanbieden hebben vooral veel invloed op jongeren. Zij lopen een
groot risico om schulden te maken zonder dat ze de risico’s ervan overzien.
‘Scholen en ouders hebben hierbij de belangrijkste rol. Zij moeten hun kinderen
leren hoe ze met geld om moeten gaan en wat de waarde hiervan is.’Komt die wijsheid in sommige gevallen niet te laat? ‘Soms
wel. Maar daarom is de opvoeding zo belangrijk. Alles draait om de preventie.’
Hierin ligt ook een taak voor het
target=_blank name="jeugd en gezin">ministerie voor Jeugd en Gezin
, vindt
Ortega.ReclamesDe televisiereclames waar Ortega het over
heeft mogen volgens haar uitgezonden worden, op voorwaarde dat de risico’s die
hieraan vastzitten bekend worden gemaakt. ‘Burgers weten best welke risico’s
hieraan vastzitten. En zo niet, dan is het aan de gemeente de taak om hierop in
te spelen. Het gaat daarbij primair om bewustwording en het nemen van
verantwoordelijkheid’, aldus Ortega.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.