Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Prison Gate Office voor kansarme ex-gedetineerden van start

Ex-gedetineerden in Veenhuizen die nergens naartoe kunnen, hoeven sinds kort niet meer in het daklozencircuit terecht te komen. Voor hen is het Prison Gate Office (PGO) opgericht. In dit gebouw vlak buiten de gevangenispoort vangen medewerkers van het Leger des Heils vrijgekomen mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats op en begeleiden hen persoonlijk naar een nieuw tijdelijk onderkomen.
Prison Gate Office voor kansarme ex-gedetineerden van start

Sinds 9 januari is het eerste PGO gevestigd in een oude
dienstwoning bij gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. Zwervende
ex-gedetineerden keren vaak terug in crimineel gedrag. Hen wacht dan wederom een
plek in de cel. Dat patroon moet doorbroken worden, vindt Jan Nieuwland,
regiomanager Leger des Heils jeugdzorg en reclassering.'Er is een grote groep gedetineerden die de gevangenis verlaat met een
vuilniszak met alle bezittingen en verder niets. Vaak hebben ze geen dak boven
het hoofd, hebben ze weinig materiële mogelijkheden en ook nog eens beperkte
sociale vaardigheden of psychosociale en psychiatrische problemen.'OnderkomenAl binnen de gevangenis sporen medewerkers
maatschappelijke dienstverlening de gedetineerden op die na hun vrijlating een
grote kans hebben op straat terecht te komen. Zij schakelen op hun beurt de
PGO-medewerkers in om voor deze mensen een geschikt onderkomen te zoeken waar
zij na hun vrijlating naartoe worden gebracht.Nieuwland: 'We gaan aan de slag op het moment dat de gedetineerde de
inrichting verlaat, maar bij voorkeur al eerder. In het algemeen wordt gewerkt
met gedetineerden die een strafrestant van vier maanden of minder hebben.'ProblemenVolgens Nieuwland is het eerste uur na de
vrijlating cruciaal. 'Deze mensen kampen met te veel problemen. Zij komen zelden
aan op een hulpverleningsadres. Daarom gaan medewerkers van ons mee om ze
daadwerkelijk persoonlijk over te dragen.' Hij benadrukt dat de begeleiding
alleen plaatsvindt op basis van vrijwilligheid.Poging'Het gaat om een moeilijke doelgroep,' zegt Jos
Pieters, manager bij Exodus Groningen. De Stichting Exodus houdt zich bezig met
de resocialisatie van (ex-)gedetineerden. 'Wij werken ook veel samen met
Veenhuizen. Maar de groep gevangenen waar het Leger des Heils zich met dit
project op richt, komt niet bij Exodus terecht.''Wij doen alleen aan begeleiding en hebben niet de juiste hulpverlening in
huis. Deze mensen hebben vaak psychiatrische en verslavingsproblemen. Het Prison
Gate Office lijkt me een goed initatief. Het is weer een poging om deze mensen
te helpen.'AanvullingIn Veenhuizen zijn inmiddels 25 zwervende
ex-gedetineerden aangemeld. Marie-Anne de Groot, een van de locatiedirecteuren
van de gevangenis in Veenhuizen, zegt niet te weten hoe groot de doelgroep is.
'Dat hopen de PGO-medewerkers helder te krijgen. Zij volgen een tijd lang de
afgeleverde ex-gedetineerden. Die gegevens zijn nodig om te kijken of deze
begeleiding een aanvulling is op de bestaande hulpverlening in de nazorg. En
vooral, wegen de resultaten op tegen de kosten.'Problemen, moeilijkheden en schuldenNieuwland denkt
dat de PGO eind dit jaar ruim zeventig ex-gedetineerden in beeld heeft gekregen.
Conclusies durft hij nog niet te trekken. Opvallend is wel dat de meeste mannen
die bij de PGO worden aangemeld Nederlanders zijn van veertig jaar of ouder. Zij
zijn meestal opgesloten voor diefstallen en inbraken. De meesten kampen met
verslavingsproblemen, psychische moeilijkheden en schulden.PotjesHet
Leger des Heils heeft voor dit project dit jaar 100.000 euro uitgetrokken.
Daarna moeten de financiële middelen uit andere potjes worden gehaald. Nieuwland
sluit niet uit dat bij het slagen van deze pilot nieuwe PGO-kantoren worden
ingericht bij andere gevangenissen in Nederland.Voorzitter van de Landelijke Vereniging van Thuislozen Jetty Alberts zegt
het initiatief van het Leger des Heils op zich sympathiek te vinden. Ze wil
echter eerst beter op de hoogte stellen voor ze een reactie geeft.Links: Leger des Heils,
href="http://www.jeugdzorgenreclassering.nl/index.cfm?vID=A84B90EA-C09F-296A-61267CA635904045&containerid=523413FF-C01F-296A-61DB777427684C44&objectid=40B46F1C-E0C4-D510-0D41190F94614E22&displaymethod=displaydefault"
target=_blank name=Opvang>Opvang voor ex-gedetineerden die geen plek hebben om
heen te gaan
,
href="http://www.stichtingexodus.nl/index.tpl?site=5&hr=5&sr=0&pg=0"
target=_blank name=Exodus>Exodus Groningen
,
href="http://www.thuisloos.net" target=_blank name=Thuislozen>Landelijke Vereniging van Thuislozen:

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.