Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Negen van de tien zwerfjongeren wachten op opvang’

De overheid besteedt niet genoeg aandacht aan de problematiek van zwerfjongeren. Hierdoor wachten negen op de tien van deze jongeren op een plaats in de opvang. Dat stelt de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). Intussen is de Amsterdamse aanpak van zwerfjongeren, 'Bestek voor een keten', een van drie winnaars van de Jeugdzorgbrigadeprijs.
'Negen van de tien zwerfjongeren wachten op opvang’

Zwerfjongeren zijn in de ene provincie aangewezen op de 'gewone' jeugdzorg
en worden in de andere behandeld als volwassen daklozen.Die ongelijke aanpak
werkt volgens
name="Stichting Zwerfjongeren ">Stichting Zwerfjongeren Nederland
niet, omdat het gaat om jongeren die een specifieke aanpak
vergen.
De problematiek van zwerfjongeren is niet vergelijkbaar met
die van de meeste volwassen daklozen, stelt de stichting.Aparte doelgroep

Gevolg is dat de wachttijd voor een vaste slaapplek
momenteel drie maanden bedraagt. Volgens de stichting moeten zwerfjongeren
worden behandeld als een aparte doelgroep. Eind vorig jaar meldde
href="http://www.rekenkamer.nl:80/cgi-bin/as.cgi/0282000/c/start/file=/9282300/modulesf/gwwj2dw6">de
Algemene Rekenkamer in een rapportdat vijfduizend jongeren tussen 15 en 23 jaar in Nederland dakloos zijn. De
rekenkamer stelde ook dat de overheid geen zicht heeft op het probleem.Meer regie voerenDat gebrek aan inzicht komt volgens
de rekenkamer door grote verschillen in aandacht voor zwerfjongeren die tussen
provincies bestaan. SZN onderschrijft deze visie. Volgens de stichting zou de
regering in de aanpak van het probleem meer regie moeten voeren. Het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt dat provincies en gemeenten zelf
verantwoordelijk zijn voor de problemen met zwerfjongeren.'Bestek voor een keten'

Het Amsterdamse samenwerkingsverband 'Bestek voor een
keten' ontving op 15 juni de
href="http://www.jeugdzorgbrigade.nl/jeugdzorgbrigade/download/Inleiding%20de%20Grave.pdf"
target=_blank name=Jeugdzorgbrigadeprijs>Jeugdzorgbrigadeprijs

uit handen van minister Donner. De prijs wordt
toegekend aan initiatieven die efficiënt, succesvol en niet-bureaucratisch hun
jeugdige doelgroep weten te helpen.
Amsterdam telt ruim 400 zwerfjongeren. Inmiddels zijn er 240 van
deze jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats aangemeld bij 'Bestek
voor een keten'. Dit is sinds 2005 een
samenwerkingsverband van diverse (jeugd)zorginstellingen: Streetcornerwork, HVO Querido, Leger des
Heils, Volksbond, Altra, Spirit en
href="http://www.bja.nl/index.html?folder=1" target=_blank
name="Bureau Jeugdzorg Amsterdam">Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

.Scala aan zorg

Zwerfjongeren hebben op verschillende terreinen
problemen: geen vast adres, geen gezin dat kan helpen, vaak een geestelijk
gezondheidsprobleem of een
verstandelijke handicap, geen werk of school, weinig inkomen en schulden.De hulp van 'Bestek' bestaat uit een breed scala aan
zorg: maatschappelijke opvang, jeugdzorg, lichtverstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke
gezondheidszorg. Omdat de zorgaanbieders regelmatig bijeen komen, wordt de
juiste hulp snel ingezet.De uitval van de deelnemende jongeren is laag. Steeds meer zwerfjongeren willen
dan ook van deze vorm van hulp gebruik maken. Voor bepaalde soorten bestaan
nog lange wachtlijsten, waardoor jongeren gedemotiveerd raken.
Gevaar is dat ze weer in de anonimiteit verdwijnen
en hun problemen verergeren.Links:
name="Stichting Zwerfjongeren ">Stichting Zwerfjongeren Nederland
, Algemene Rekenkamer,
href="http://www.rekenkamer.nl:80/cgi-bin/as.cgi/0282000/c/start/file=/9282300/modulesf/gwwj2dw6"
target=_blank name="Zwerfjongeren Rekenkamer" class="" id="">Zwerfjongeren 2005
, Research voor Beleid,
href="http://www.researchvoorbeleid.nl/index.cfm/27,2565,123,93,html"
target=_blank name="Zwervend door het beleid">Zwervend tussen het beleid.
Falende afstemming bemoeilijkt opvang zwerfjongeren

en
href="http://www.jeugdzorgbrigade.nl/jeugdzorgbrigade/download/Inleiding%20de%20Grave.pdf"
target=_blank name=Jeugdzorgbrigadeprijs>JeugdzorgbrigadeprijsAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.