Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kanskaart over sterke en zwakke punten van wijken

Als er problemen zijn in woonwijken wordt er te snel gegrepen naar investering in de woningen. De vraag is of dit de verloedering van de woonomgeving of de achterliggende sociale problemen helpt oplossen. De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ontwikkelde daarom de 'Kanskaart van Nederland', die de sterke en zwakke punten van wijken beter in beeld brengt.
Kanskaart over sterke en zwakke punten van wijken

Voor de
href="http://www.sev.nl/nieuws/nieuwsov.asp#1235">Kanskaart van Nederland
putte de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
inspiratie uit de Engelse wijkmonitor. Die verschaft per postcodegebied
gegevens over

woning en omgeving, en
over veiligheid, gezondheid, onderwijsachterstand en armoede.'88-wijkenaanpak'

Op basis hiervan is in Engeland de zogeten '88-wijkenaanpak' ontwikkeld,
enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse 56-wijkenaanpak. Verschil is dat deze
niet zoals de Engelse aanpak gebaseerd is op een monitor die uniform voor het
land alle achterstandsindicatoren omvat. Gemeenten konden zelf op basis van
lokale gegevens en prioriteiten, wijken voorgedragen.Waargenomen verloederingDe SEV maakte samen met het Sociaal en Cultureel
Planbureau en Stichting Atlas voor gemeenten kaarten op het niveau van
postcodegebieden (gemiddeld 4000 inwoners). Aanvullende gegevens over de mate
van verloedering kwamen uit de Politiemonitor. Hieruit zijn indicatoren afgeleid
die samen blijken te hangen met lage huizenprijzen en een snel wegtrekkende
bevolking. Daarnaast zijn
achterliggende wijkkenmerken in kaart gebracht, die samenhang vertonen met verloedering of verschraling.
'Hardcore probleemwijken' In de Kanskaart biedt een
genuanceerd beeld van wijken doordat rangorde-scores op een aantal onderdelen
afzonderlijk worden gepresenteerd. Een beperkt aantal wijken vertonen een
cumulatie van ongunstige scores op alle indicatoren. Deze hardcore
probleemwijken hebben veel te winnen bij een meerjarig offensief tegen
achterstanden over een breed front waarbij
meerdere beleidsterreinen betrokken zijn (zoals verschillende wijken in Rotterdam-Zuid).
Kleinschalige ingrepenAndere
wijken verdienen specifieke kleinschalige ingrepen, omdat ze zwakke plekken maar
niet over de hele linie kansarm zijn. Dat kan een beperkte fysieke ingreep zijn,
het gericht helpen van huishoudens met meervoudige problemen of de aanpak van
een specifieke jongerenproblematiek.


Geen Franse voorsteden

Verloederde buurten komen niet alleen voor in de oude stadsdelen of de
naoorlogse flatwijken, maar ook in groeikernen en jaren zeventig en tachtig
wijken. Met andere stadsdelen met een zwakke reputatie gaat het inmiddels een
stuk beter, zoals Amsterdam Zuidoost en Rotterdam Hoogvliet. Hier wierp de
grootschalige stedelijke vernieuwing zijn vruchten afgeworpen. Grootschalige
achterstandgebieden zoals in de Franse voorsteden kent Nederland volgens de
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting niet.Donderdag 22 juni wordt de Kanskaart van Nederland gepresenteerd op
het SEV-congres ‘Speldenprikken en Kanskaarten’. De Kanskaart is gemaakt in
samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau en Stichting Atlas voor
gemeenten.

Link: Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting,
href="http://www.sev.nl/nieuws/nieuwsov.asp#1235">Kanskaart van
Nederland

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.