Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Inspectie niet tevreden over opvang ama's

De Inspectie Jeugdzorg vindt dat de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) nog steeds onvoldoende is. Dat staat in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd. Al in oktober 2004 constateerde de inspectie dat de opvang, scholing en begeleiding van ama's niet voldeed. De inspectie noemt het 'zorgelijk' dat er sindsdien nauwelijks iets verbeterd is.

Inspectie niet tevreden over opvang ama's


Minder ama'sDoor het strengere toelatingsbeleid voor
asielzoekers zijn er de laatste jaren steeds minder ama's bijgekomen. Het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de voogdij-instelling Nidos moesten
hierdoor personeel afstoten en het werk reorganiseren. Dit heeft volgens de
inspectie de kwaliteit van de opvang, begeleiding, scholing en voogdij van de
jongeren bepaald niet bevorderd. Veel ama's onttrekken zich mede hierdoor aan de
begeleiding en verdwijnen in de illegaliteit, aldus de inspectie.TerugkeerHet beleid is er sinds enkele jaren op
gericht dat de ama's terugkeren naar hun geboorteland als ze 18 jaar zijn. In de
tijd die hen in Nederland rest, moeten de hulpverleners en leerkrachten de
jongeren op die terugkeer voorbereiden. De Inspectie voor jeugdzorg constateert
dat hier in de praktijk weinig van terechtkomt.VerschillenMedewerkers komen er vaak niet aan toe. Ook
blijkt het moeilijk te zijn om een onderwijsprogramma op te zetten dat geschikt
is voor de jonge asielzoekers. Er zijn grote verschillen in cultuur en leeftijd.
Bovendien zijn de ama's sowieso niet gemotiveerd om Nederland te verlaten, aldus
de inspectie.Nieuwe medewerkersMinister Verdonk van
Vreemdelingenzaken erkent dat er de laatste jaren veel reorganisaties zijn
geweest in de sector. Maar volgens haar zal de kwaliteit van de begeleiding de
komende jaren stijgen. Als voorbeeld noemt ze nieuwe medewerkers die het COA
heeft geselecteerd en die zich met de jonge asielzoekers gaan bezighouden.
MaatregelenVerdonk zegt de bezorgdheid van de
inspectie te delen over het aantal ama's dat in de illegaliteit terechtkomt.
Volgens haar zijn er al maatregelen genomen die moeten voorkomen dat de jonge
asielzoekers uit hun opvangcentra kunnen weglopen.Links:
href="http://www.inspectiejeugdzorg.nl/content/ijz_nieuws_detail.asp?nw_id=26&bron=act#"
target=_blank>Minderjarige asielzoekers ontberen stabiele omgevingFoto

  • Inspectie niet tevreden over opvang ama's

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.