Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Probleemjongere naar gastgezin

Criminele jongeren onderbrengen in een gastgezin en ze onder normale omstandigheden intensief begeleiden. Dat is het idee achter het uit Amerika afkomstige resocialisatieprogramma MTFC, dat het Leger des Heils dit jaar in Gelderland wil starten.
Probleemjongere naar gastgezin


name=MTFC>MTFC
, oftewel Multidimensional Treatment Foster Care, plaatst de
delinquente jongere voor een zes tot twaalf maanden durend intensief programma
bij een speciaal getraind en begeleid opvoedgezin. In dit opvoedgezin wordt de
jongere nieuw gedrag aangeleerd, door middel van een punten- en niveausysteem.
Tegelijkertijd wordt het eigenlijke gezin van de jongere geleerd om succesvol
positief gedrag te stimuleren en te bekrachtigen. Voor goed gedrag krijgen de
jongeren punten waarmee ze vrijheden en privileges kunnen 'kopen'.Overdag gaan de jongeren naar school of naar hun werk, waar ze in de gaten
gehouden. Verder werken ze aan betere relaties met hun familieleden. De
opvoedgezinnen worden niet in het diepe gegooid. Ze krijgen vooraf een training
en worden intensief begeleid. Ze hebben dagelijks contact met een speciaal team
van het
name="Leger des Heils">Leger des Heils
. Opvoedouders uit de regio komen
wekelijks bij elkaar.MTFC is in de jaren tachtig ontwikkeld in de Amerikaanse staat
Oregon. Het programma draait nu in verschillende Amerikaanse staten, in Engeland
en in Zweden. De eerste pilot van MTFC wordt ontwikkeld in samenwerking
met Bureau Jeugdzorg Gelderland en jeugdinrichting Rentree. MTFC werd genoemd als
voorbeeldmodule binnen het Wetsvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen. De
kinderrechter kan het programma opleggen als bijzondere maatregel volgens het
strafrecht.Pubers die in een gezin zijn opgevangen, gedragen zich beter dan jongeren
die in een jeugdinrichting hebben gezeten. Dit blijkt volgens Gerard Bouwman,
een Nederlandse Amerikaan die was betrokken bij de ontwikkeling van MTFC, uit
verschillende onderzoeken. De kracht van MTFC is dat de jongeren in een
'normale' context, in een gezin, worden behandeld, zei Bouwman afgelopen zaterdag
in het Reformatorisch Dagblad. ’Je kunt kinderen elke week op een stoel bij een
therapeut neerzetten, maar wat zij daar leren kunnen ze nog niet vertalen naar
het dagelijkse leven.’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.