Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Internet wint aan populariteit in de gezondheidszorg: De efficiëntie van virtueel behandelen

Twee jaar geleden concludeerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat internet de positie van patiënten aanzienlijk kan versterken, mits de informatie betrouwbaar is. Intussen heeft het consult-op-afstand sterk aan populariteit gewonnen. Virtuele therapiebehandelingen en e-maildokters rukken op. Nu wordt onderzocht hoe internet de zorg kan verbeteren. 'Face-to-face contact met behandelaars is soms nadeliger.'

De laatste jaren is de informatie over gezondheid op
internet fors toegenomen. Elke ziekte of aandoening die je als trefwoord invoert
in een zoekmachine geeft tientallen relevante sites waar je terechtkunt voor
informatie. Ook zijn er veel sites waar lotgenoten met elkaar kunnen
discussiëren, zoals het discussieforum van Korrelatie voor depressieve jongeren.
Internet geeft niet alleen informatie, maar er is ook hulp te vinden. Een
chatspreekuur voor vragen op het gebied van seksualiteit. Een netdokter waar
jongeren hun vragen kunnen stellen over voeding, alcohol, drugs, roken en sport.
Een consult bij de e-maildokter. Zelfs een complete therapie is op internet te
volgen. Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod.Onbekwaam

Interapy is in Nederland de eerste volledige therapie via internet. Het
is een gestructureerde internet-therapie voor posttraumatische stress,
psychische klachten die optreden na onverwerkte schokkende ervaringen. Een paar
jaar geleden vroegen sceptici zich nog af of hulpverlening via internet wel
ethisch verantwoord was, maar inmiddels is vrijwel alle kritiek verdwenen. Zo
weer het Nederlands Instituut van Psychologen alle individuele hulpverlening via
internet af, maar heeft die mening inmiddels bijgesteld door het succes van
Interapy. Voor sommige mensen blijkt het zelfs beter te werken dan face-to-face
contact.

Alfred Lange is bijzonder hoogleraar klinische psychologie aan de
Universiteit van Amsterdam en bedenker van Interapy. Hij behandelt
posttraumatische stressklachten al jaren met gestructureerde schrijfopdrachten
en maakte deze geschikt voor gebruik via internet. De behandeling bestaat uit
tien schrijfopdrachten. Vijf weken lang krijgen de deelnemers twee keer per week
de opdracht om een essay te schrijven over de traumatische gebeurtenis die ze
hebben meegemaakt. De verhalen worden via internet verzonden naar de vaste
behandelaars en door hen van commentaar en nieuwe instructies voorzien. Lange
ontwikkelde een gestandaardiseerd protocol voor de schrijfopdrachten. ‘Het
blijkt dat schrijven voor iedereen kan werken. Mensen leren hun gedachten
ordenen, confronteren zichzelf met de traumatische ervaringen. Het is ook
belangrijk dat ze een product hebben gecreëerd. Er staat iets op papier dat ze
anderen kunnen laten lezen. Vaak helpt dat om een streep te kunnen zetten onder
het verleden.’ Vijfenzeventig procent van de deelnemers is na behandeling van
het probleem af. Degenen die nauwelijks over hun trauma’s hadden gesproken,
bleken extra baat te hebben bij Interapy.De digitale therapie startte vier jaar geleden. Ondanks veel steun, werden
er ook vraagtekens gezet. Lange: ‘De vraag was vooral wat je moet doen als er
iets mis gaat met de cliënt. Daar waren we zelf in het begin ook wel bang voor.
Maar we kwamen erachter dat je al gauw ontdekt wanneer er andere moeilijkheden
zijn.’

Dat contact per e-mail erg onpersoonlijk zou zijn, is volgens Lange
onterecht. ‘Interapy is absoluut niet onpersoonlijk. Het is ontroerend als je
ziet wat voor band er met de cliënt wordt opgebouwd. De behandelaars zijn erg
betrokken en veel cliënten geven aan dat ze zich gesteund voelen door de
therapeuten.’

De hoogleraar ziet veel voordelen in behandelen via internet, in plaats
van face-to-face gesprekken. Vooral het feit dat behandelaars meer tijd hebben
om na te denken of eventueel te overleggen met collega’s voor ze hun reactie
geven en daarnaast kunnen er veel meer mensen behandeld worden. Volgens hem ligt
ook een deel van het succes aan de goede methode. ‘Het is belangrijk dat het
protocol goed en gedegen in elkaar steekt. In face-to-face contacten ontstaan
vaak grotere problemen dan bij Interapy. Dat heeft te maken met de individuele
behandelaar. Nederland heeft een heel arsenaal aan behandelaars dat niet echt
vakbekwaam is. Ze heeft de papieren wel, maar heeft tijdens de opleiding te
weinig gereedschap meegekregen. Bij Interapy is de methode zo goed, dat het niet
veel uit maakt welke behandelaar het uitvoert. Cliënten lopen dan minder risico
en zijn minder afhankelijk van de behandelaar.’Wildgroei tegengaan

Hoewel een behandelmethode als Interapy veel vertrouwen geniet, is er
ook sprake van wildgroei in de virtuele verpleging. Vooral in het alternatieve
circuit wordt geprobeerd om via internet flink te verdienen. Dat was een paar
jaar geleden voor het ministerie van VWS één van de redenen om een onderzoek te
starten. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voerde dit uit en
presenteerde zijn advies bijna twee jaar geleden. Conclusies waren dat internet
de positie van patiënten in de gezondheidszorg aanzienlijk kan versterken, mits
de informatie betrouwbaar is. De RVZ adviseerde VWS een gezondheidsportaal in te
richten, waar men terecht kan voor betrouwbare en begrijpelijke
informatie.

Onno van Rijen is projectleider van dit onderzoek, Patiënt en Internet
genaamd. ‘Internet kan een doelgroep bereiken die normaal nooit hulp zoekt in de
reguliere hulpverlening. Een behandeling als Interapy is betrouwbaar. Maar dat
is niet altijd het geval. Je kunt niet alle alternatieve geneeswijzen en
therapieën over één kam scheren, maar in die hoek wordt veel geprofiteerd en
misbruik gemaakt van onzekere internetgebruikers.’

De RVZ vindt daarom dat betrouwbare sites gemakkelijk te herkennen
moeten zijn. VWS heeft dat advies opgevolgd en startte eind november met de
digitale gezondheidskiosk. Deze is nog in aanbouw en niet bij het grote publiek
bekend. Op deze site staan alleen links naar betrouwbare gezondheidssites.
Volgens Van Rijen is dit een goede methode om instellingen te motiveren om hun
website te verbeteren. Want daar schort het volgens hem nogal eens aan.
‘Instellingen doen veel te weinig om hun site goed te maken. Ze hebben vaak wel
een website, maar die zijn weinig informatief. Dat komt, denk ik, doordat de
zorgaanbieders het druk genoeg hebben. Ook is er geen reden om je via internet
te profileren via internet of de concurrentie aan te gaan.’Zelfdiagnose

Door de toename van sites in de gezondheidszorg stappen sommige
patiënten met hun klacht niet meer naar de huisarts. Zij hebben op het internet
al een oplossing gevonden voor hun probleem. Schuilt hierin geen gevaar? Van
Rijen is daar niet echt bang voor. ‘Zelfdiagnose is niet tegen te houden en is
ook helemaal niet slecht. Maar het is belangrijk dat de sites betrouwbaar zijn
en mensen goed met de informatie omgaan. Op goede sites staat dat bij twijfel
een arts moet worden geraadpleegd. Het zou kunnen dat ook patiënten met zware
problemen niet bij de huisarts terecht komen. Maar ik denk dat vooral mensen met
simpele vragen over bijvoorbeeld een keelontsteking niet meer onnodig naar de
huisarts gaan. Dit zou kunnen helpen om de wachtkamer minder vol te krijgen.’
Robert Mol is de eerste en tot nu toe enige e-maildokter van Nederland,
voor de regio Rhoon, Rotterdam, Portugaal en Spijkenisse. Hij startte met zijn
site op 1 juli naar aanleiding van de huisartsenstaking in mei. Toen moest hij
waarnemen voor vijftigduizend mensen. Hij kon veel vragen telefonisch
afhandelen. Mol: ‘Meer dan ik van tevoren dacht. Goede huisartsen kunnen snel
tot de kern van het probleem komen en dat hebben we onderschat. Ik kwam toen op
het idee dat e-mail nog veel sneller werkt. Patiënten hebben dan niet meer te
maken met de constante ingesprektoon tijdens het telefonisch spreekuur. Ook kun
je efficiënter met de tijd omgaan. Patiënten mailen hun vraag en probleem en ik
bel zo snel mogelijk terug voor een antwoord. Terugmailen zou ik ook graag
willen, maar dat is juridisch nog niet mogelijk.’

Mol denkt dat werken via e-mail de problemen rond het tekort aan
huisartsen zal verminderen. Bovendien vindt hij dat het werk leuker wordt, nu
hij niet langer patiënten met allerlei kleine kwaaltjes in zijn wachtkamer
heeft. ‘Normaal gesproken zie ik veertig patiënten per dag, nu is dat door
e-mail met eenderde verminderd. De mensen die ik dan zie, kan ik ook meer tijd
geven. Door onder meer depressietesten op internet komen meer mensen met
psychische klachten bij me. Maar dat is geen probleem, omdat ik er meer tijd
voor heb.’Toekomst

E-maildokter Mol krijgt op dit moment nog geen vergoeding voor de
consulten via e-mail. Om in sommige gevallen toch een patiënt te kunnen zien,
zal de dokter in de toekomst een webcam aansluiten. Ook Interapy is in de
toekomst nogal wat van plan. Lange: ‘We zijn nu bezig met een nieuwe
Interapysite om burn-out op het werk te voorkomen. Het is bedoeld voor mensen
die veel stress ervaren op hun werk: ze zijn al wat ziek of lopen er tegen aan.
We hebben ontzettend veel aanmeldingen gehad voor de testfase. In maart hopen we
de resultaten te hebben. Ik denk dat Interapy in de toekomst voor veel meer
problemen ingezet kan worden. Ik denk dan aan eetstoornissen. Maar het lijkt me
ook uitermate geschikt voor opvoedingsondersteuning.’ Interapy voor
traumaverwerking is inmiddels voor iedereen beschikbaar en inmiddels hebben een
paar verzekeraars al toegezegd dat ze de therapie willen vergoeden.

De RVZ is bezig met een onderzoek naar de vraag hoe internet de zorg
kan verbeteren. Van Rijen ziet wel een optie in het verplegen op afstand. ‘Ik
denk dan vooral aan controles door verpleegkundigen bij chronisch zieken via
e-mail. Ook ketenzorg kan beter georganiseerd worden. Eén ding is zeker: met
behulp van internet kan er absoluut efficiënter worden gewerkt.’/Ester
Mijnheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.