Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Whitepapers

 •  Praktisch wijze professional
   
  Zorg+Welzijn maakte in samenwerking met Stichting  Presentie een serie artikelen over wat de goede  professional  in zorg en welzijn ten diepste kenmerkt. In het  jaar 2016 waren de zeven delen van de serie over de  werkwijzen van ‘praktisch wijze’ professionals te lezen in  het magazine. Nu is de serie gebundeld.

   > download hier de serie

 •  Mensen met verward gedrag
   Verwarde personen zijn mensen in crisis. Ze staan symbool  voor een systeem waarin gaten zijn geslagen door  stelselwijzigingen en bezuinigingen. Sociaal Bestek bracht  hierover een whitepaper uit. Hoe heeft het zover  kunnen  komen? Wie zijn deze mensen eigenlijk? En  hoopgevende  oplossingsrichtingen.

   > download hier de whitepaper 

 •  Inkopen in het sociaal domein
   Nu het eerste jaar na de decentralisaties erop zit, richten  veel gemeenten het vizier echt op de toekomst. Ze willen  vernieuwend inkopen: veel meer in samenspraak met  aanbieders. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Het tijdschrift  Sociaal Bestek biedt met de whitepaper ‘Inkopen in het  sociaal domein’ bouwstenen voor de sociale contractering. 

   > download hier de whitepaper 

 • Onderzoek naar effecten van Decentralisaties

  Wat zijn een half jaar na de officiële overgangsdatum de eerste gevolgen van de decentralisaties? Hoe staat het met de zelfredzaamheid, is de hulp veranderd, bewijzen de wijkteams hun waarde al? I&O Research doet grootschalig onderzoek naar de effecten van de decentralisaties.

  Download hier het artikel
 • De app als basis van het sociaal werk

  Na een fusie van alle maatschappelijke organisaties in de stad en 30 procent minder budget, gooide Perspectief Zutphen onder leiding van Henny Boswinkel de koers radicaal om. Sociaal werker Wiebe Zevenbergen: ‘Zodra ik signalen krijg dat iemand zit te verpieteren, stap ik eropaf met mijn mobiele kantoor.’

  Download hier het artikel
 • Erik Gerritsen: 'Professionals moeten kleine fouten mogen maken'

  Zorg + Welzijn interviewde Erik Gerritsen, op dat moment nog bestuurder van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, maar inmiddels secretaris-generaal op het ministerie van VWS. ‘Jeugdzorgmedewerkers zijn zeer betrokken medewerkers die voor een relatief gering salaris 14 potentiële Savannah’s met zich meedragen.’

  Lees het interview hier
  • Ondernemende, klantgerichte zorgorganisaties: hoe doe je dat?

   Wie zijn uw klanten? Die vraag roept om strategische keuzes: om het “richten” van de organisatie, van buiten naar binnen denken. Gevolgd door de inrichtingsvraag: hoe werken wij procesgericht met focus op de klant? Het resultaat is een ondernemende organisatie die de klant centraal stelt.

   Lees de whitepaper

   *whitepaper van een partner

  • Nieuwe regisseur in de zorg

   De overheid wil ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische stoornis stimuleren langer thuis te blijven wonen. Dit is wenselijk vanuit de gedachte dat eigen regie de kwaliteit van leven bevordert en noodzakelijk omdat anders de zorg te duur wordt. Wat verandert er nu precies en wat is er nieuw?

   Lees de whitepaper

   *whitepaper van een partner

  • De kracht van zelfsturende teams

   Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van de wijkverpleging. Zowel in de bekostiging als in de uitvoering vindt een grote transformatie plaats. Het centrale doel is om beter aan te sluiten bij de behoeften van mensen; en voor de overheid is het mooi meegenomen dat het minder geld kost. Hoe kunnen zelfsturende teams hierbij een rol spelen?

   Lees de whitepaper

   *whitepaper van een partner

  • Jantine Kriens

   Interview Justus Uitermark

   ‘Bestuurders en beleidsmakers praten elkaar na. “We zitten in een paradigmaverschuiving, eerst deed de overheid alles, nu gaan burgers meer doen.” Ik zie het niet, hoor,dat burgers de deur platlopen en zeggen datzij het nu gaan doen', zegt hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark. 

   Download het interview hier >>
  • whitepaper winvsion

   Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen*

   Vanaf 2015 voeren gemeenten jeugdhulp, WMO en Participatiewet uit. Dit is behalve een uitdaging ook een kans om ondersteuning van burgers bij werken, onderwijs en zorg in samenhang te organiseren. Het vraagt wel om een integrale manier van werken en registreren. WinCare, het centrale ICT-platform dat processen en mensen in zorg ondersteunt, is hierbij een effectieve oplossing voor gemeenten en jeugdhulp. Download onze whitepaper of bezoek Winvision op het Congres Integrale Jeugdzorg

   Lees de whitepaper
   *whitepaper van een partner
  • Jantine Kriens

   Zorg + Welzijn Jaarcongres de interviews

   In dit katern leest u de interviews met de hoofdsprekers van het Zorg + Welzijn Jaarcongres op 11 september 2014. De bijlage bevat ook het programma en een omschrijving van de workshops. 

   Download de interviews hier >>
  • Jantine Kriens

   Jantine Kriens:‘We vergeten dat mensen dit zelf willen’

   Gemeenten zoeken hun weg in de transities. VNG-directeur Jantine Kriens vindt dat professionals in zorg en welzijn daarbij moeten helpen. “Het helpt niet om de gemeente in het verdomhoekje te plaatsen.”

   Download het interview hier >>
  • Lilian Linders:‘Burgerkracht, ik kan die term niet meer horen'

   Maatwerk. Dat is wat de komende jaren in het sociaal domein geleverd gaat worden. Ondertussen slagen professionals er niet in zwaar belaste mantelzorger te bereiken, laat staan te ondersteunen. Onderzoeker Lilian Linders: “Professional zijn betekent niet klakkeloos uitvoeren wat je opgedragen wordt.”

   Download het interview hier >>
  • Multiprobleemgezinnen

   Het kenmerk van het multiprobleemgezin is dat het fundamenteel ontregeld is. De gezinsleden kunnen niet langer zelf hun problemen aanpakken en zijn niet in staat de stap naar zorg te zetten. Zorg + Welzijn benoemt de dilemma’s, spreekt met de experts, de regisseurs en met de gezinnen. Lees hier meer over de huidige ontwikkelingen in het vakgebied specifiek gericht op multiprobleemgezinnen.
   Download het artikel hier

  • Vijf tips uit Engelse aanpak multiprobleem gezinnen

   Hoe helpt u een gezin stabiel te worden als zowel ouders als kinderen worstelen met problemen? In Engeland is veel onderzoek gedaan naar de aanpak rondom gezinnen met multiproblemen. Professor June Thoburn geeft Nederlandse sociale professionals vijf tips.

   Download de tips hier
  • Positioneren met pit: vijf tips van Anneke Krakers

   Voor managers in zorg en welzijn wordt het steeds belangrijker om hun organisatie stevig te profileren. Vandaar dat Anneke Krakers, businesscoach en trainer, u in dit artikel alvast 5 tips geeft om uw organisatie beter te positioneren.

   Download de tips hier
  • Op weg naar een toekomst met effectievere schuldhulpverlening

   De combinatie van een stijgend aantal mensen met schulden en de complexe vragen maken een nieuwe manier van schuldhulpverlening hard nodig, vinden Nadja Jungmann en Erica Schruer. Zij leggen uit hoe volgens hen de schuldhulpverlening effectiever kan worden.

   Download het artikel hier
  • De weg naar een succesvolle transitie – Tips & tricks rondom 5 thema’s

   Sociale professionals zoeken naar houvast om de transitie tot een succes te maken. Terwijl het de hoogste tijd is om snel oplossingen te vinden voor de vragen die de transitie met zich meebrengt. In dit artikel drie adviseurs over vijf veelgenoemde oplossingen op de vragen van de transitie.

   Download het artikel hier
  • Andries Baart: 'Helpt de transitie mensen wel echt?'

   In theorie en op papier is het helder: zorg en welzijn dichtbij, op maat, vanuit de cliënt. Maar gaat het in de praktijk zo werken? Andries Baart twijfelt. ‘Ik vraag me af of dit transitiebeleid echt bedoeld is om mensen te helpen.’

   Download het interview hier