Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Whitepapers

 •  Armoede in Nederland
  Bij het begrip armoede krijgen we vaak beelden op het netvlies van hongerige mensen in ontwikkelingslanden. Maar ook in Nederland komt armoede voor. Gelukkig dringt dat besef steeds meer door, mede dankzij televisieprogramma’s als de documentairereeks ‘Schuldig’ van HUMAN.

   > download hier de whitepaper 

 •  Praktisch wijze professional
   
  Zorg+Welzijn maakte in samenwerking met Stichting  Presentie een serie artikelen over wat de goede  professional  in zorg en welzijn ten diepste kenmerkt. In het  jaar 2016 waren de zeven delen van de serie over de  werkwijzen van ‘praktisch wijze’ professionals te lezen in  het magazine. Nu is de serie gebundeld.

   > download hier de serie

 •  Mensen met verward gedrag
   Verwarde personen zijn mensen in crisis. Ze staan symbool  voor een systeem waarin gaten zijn geslagen door  stelselwijzigingen en bezuinigingen. Sociaal Bestek bracht  hierover een whitepaper uit. Hoe heeft het zover  kunnen  komen? Wie zijn deze mensen eigenlijk? En  hoopgevende  oplossingsrichtingen.

   > download hier de whitepaper 

 •  Inkopen in het sociaal domein
   Nu het eerste jaar na de decentralisaties erop zit, richten  veel gemeenten het vizier echt op de toekomst. Ze willen  vernieuwend inkopen: veel meer in samenspraak met  aanbieders. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Het tijdschrift  Sociaal Bestek biedt met de whitepaper ‘Inkopen in het  sociaal domein’ bouwstenen voor de sociale contractering. 

   > download hier de whitepaper 

 • Ondernemende, klantgerichte zorgorganisaties: hoe doe je dat? 

  Lees de whitepaper


  • Nieuwe regisseur in de zorg

   De overheid wil ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische stoornis stimuleren langer thuis te blijven wonen. Dit is wenselijk vanuit de gedachte dat eigen regie de kwaliteit van leven bevordert en noodzakelijk omdat anders de zorg te duur wordt. Wat verandert er nu precies en wat is er nieuw?

   Lees de whitepaper

   *whitepaper van een partner

  • De kracht van zelfsturende teams

   Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van de wijkverpleging. Zowel in de bekostiging als in de uitvoering vindt een grote transformatie plaats. Het centrale doel is om beter aan te sluiten bij de behoeften van mensen; en voor de overheid is het mooi meegenomen dat het minder geld kost. Hoe kunnen zelfsturende teams hierbij een rol spelen?

   Lees de whitepaper

   *whitepaper van een partner

  • whitepaper winvsion

   Decentralisatie van zorgtaken biedt kansen*

   Vanaf 2015 voeren gemeenten jeugdhulp, WMO en Participatiewet uit. Dit is behalve een uitdaging ook een kans om ondersteuning van burgers bij werken, onderwijs en zorg in samenhang te organiseren. Het vraagt wel om een integrale manier van werken en registreren. WinCare, het centrale ICT-platform dat processen en mensen in zorg ondersteunt, is hierbij een effectieve oplossing voor gemeenten en jeugdhulp. Download onze whitepaper of bezoek Winvision op het Congres Integrale Jeugdzorg

   Lees de whitepaper
   *whitepaper van een partner