Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

OproepGezocht voor rubriek: Vragen voor een deskundige

Ik dreig te worden ontslagen. Wat zijn mijn rechten als werknemer?
Mijn leidinggevende vergroot mijn takenpakket zonder dat ik extra uren krijgen. Wat kan ik doen?
Ik kom voor het eerst met een nieuw team bij elkaar en ik ben de voorzitter. Wat zijn leuke manieren om met elkaar kennis te maken?
Ik twijfel of het netwerk van mijn cliënt sterk genoeg is om de zorg voor haar te dragen. Wat zijn criteria aan de hand waarvan ik dat kan inschatten?
Ik heb een relatie gekregen met een collega van een andere organisatie in een wijkteam. Moet ik dat vertellen aan de andere leden van het wijkteam?

Iedere maand leggen we een vraag van een professional werkzaam in de wereld van Zorg en Welzijn voor aan een relevante deskundige. Alle vragen zijn toegestaan - juridisch, financieel, moreel, organisatorisch, ga zo maar door - mits er een directe relatie met je eigen werk. Mail je vraag naar carolien.stam@bsl.nl o.v.v. 'vraag voor deskundige'.  Als we jouw vraag selecteren, nemen we contact met je op. We hopen van je te horen!


Cliënten gezocht voor de rubriek: In de praktijk

Een mooie ervaring, een indrukwekkend verhaal of gewoon hoe je als cliënt reilt en zeilt tussen de regels van de overheid en het dagelijks leven. De redactie van Zorg+Welzijn wil graag je verhaal opschrijven. In het magazine hebben we de rubriek: ‘In de praktijk’. Cliënten doen in deze rubriek hun verhaal over hun leven met hulp, zorg en regels. Uiteraard wordt het artikel met de geïnterviewde voor publicatie besproken.

De redactie zoekt:

  • een cliënt die zijn verhaal wil doen over zijn ervaring met de wijkverpleging
  • cliënt – bijv in de schuldhulpverlening - met jong kind(eren), die de eindjes net (of net niet) aan elkaar kan knopen – interview met het kind van 9 tot 16 jaar.
  • cliënt (of familie van) oudere die wegens sluiting van het verzorgingshuis naar een ander huis moest verhuizen
  • cliënt die aan den lijve de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten ervaart 

Ken jij iemand of ben jij deze cliënt? Mail dan naar carolien.stam@bsl.nl


Artikel aanbieden

Ideeën voor opiniestukken, aanmelden als blogger, interviewsuggesties voor de website kunt u aanbieden bij  carolien.stam@bsl.nl

Ideeën voor achtergrondartikelen, reportages of interviewsuggesties voor het magazine kunt u sturen naar herman.keppy@bsl.nl 

Ook persberichten graag mailen naar zorgenwelzijn@bsl.nl