Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Strengere eisen voor goed bestuur in de zorg

Het ministerie van VWS maakt plannen bekend die moeten leiden tot goed bestuur in de zorg. Aanleiding is het rapport van de commissie Halsema. Eén van de maatregelen is dat zorgbestuurders in de toekomst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overhandigen voordat zij tot de raad van bestuur kunnen toetreden.
Strengere eisen voor goed bestuur in de zorg
Foto: ANP Photo

Volgens het ministerie van SZW tonen verschillende incidenten in de zorg aan dat er nog altijd werk aan de winkel is. 'Het is gebleken dat wanneer zorgbestuurders en toezichthouders falen, dit funest kan zijn voor de kwaliteit van de zorg. Dit moet te allen tijde worden voorkomen.'

Inspraakmogelijkheden
Cliënten krijgen daarom meer inspraakmogelijkheden in het beleid van een zorgaanbieder. Met name in de langdurige zorg kunnen beslissingen van de zorgaanbieder directe gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de cliënten. Om er zeker van te zijn dat de kwaliteit en het goede bestuur vanaf het begin af aan aanwezig zijn, gaat de IGZ (Inspectie voor de GezondheidZorg)  voortaan bij iedere nieuwe zorgaanbieder een toets uitvoeren.

Eigen verantwoordelijkheid
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn benadrukken dat het stellen van alleen regels niet voldoende is. De angst dat het alleen werkt als een 'afvinklijstje' bestaat en dus zijn de bewindslieden niet van plan gedetailleerde beschrijvingen te maken van hoe een zorginstelling ingericht moet worden. 'Dat blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders' zeggen Schippers en Van Rijn.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel wordt dit voorjaar aan de Tweede Kamer gezonden. Hierin komen noodzakelijke verplichtingen voor een goede bestuurs-, toezichts- en medezeggenschapsstructuur aan bod en is toezicht van de IGZ het sluitstuk.

Marianne Velsink

Of registreer je om te kunnen reageren.