Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

'Rekenkamer moet decentralisatie onderzoeken'

De Algemene Rekenkamer moet zich buigen over het overhevelen van Rijk naar gemeenten van taken op het gebied van de jeugdzorg, jonggehandicapten, ouderenzorg en chronisch zieken. Dat wil het CDA in de Tweede Kamer.
'Rekenkamer moet decentralisatie onderzoeken'
Foto: ANP Photo, Jerry Lampen

In vragen hierover aan het kabinet sluiten D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PVV, SGP, PvdD en 50PLUS zich volgens het CDA aan.

Stapeling van bezuinigingen
De CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Madeleine van Toorenburg noemen het kabinet ziende blind en horende doof voor de 'begrijpelijke zorgen die bij gemeenten leven over de stapeling van bezuinigingen, afwenteling van risico's en het tempo waarin de overdracht van taken moet plaatsvinden'.

Tussen wal en schip
In 2015 moet het al voor een belangrijk deel voor elkaar zijn, terwijl de gemeenten er financieel steeds slechter voor komen te staan. 'De Kamer moet zich ervan verzekeren dat gemeenten organisatorisch en financieel in staat zijn de nieuwe taken goed uit te voeren. Anders vallen straks zorgbehoevende jongeren en ouderen tussen wal en schip', aldus Van Hijum.

Marianne Velsink

Eén reactie

  • A. Sonneveldt

    Het zou heel goed zijn als de Kamer hiertoe zou besluiten, mar ik vrees dat VVD en PvdA hier dwars gaan liggen omdat ze weten een kritische externe blik zal constateren dat de stapeling van decentralisaties op het terrein van AWBZ en jeugdzorg (ook zonder korting, laat staan met de kortingen waar nu is besloten) nooit in dit tempo goed door gemeentes kan worden verwerkt.
    De vlucht naar voren - alle gemeenten verplicht in een 100.000+ samenwerkingsverband als opmaat voor een verplichte samenvoeging - zal er eerder toe leiden dat het locale bestuur daardoor de komende jaren stagneert / naar binnen is gekeerd, dan dat dat leidt tot effectief lokaal bestuur dat deze stroom van decentralisaties - van zorg voor veelal vaak complexe doelgroepen - kan verwerken.
    Iedereen met wat gezond verstand, kennis van de zorg en kennis van het lokale bestuur weet dat de bezuinigingsbesluiten van dit progressief rechtse kabinet op het terrein van de AWBZ en de jeugdzorg zullen leiden tot en afbraak van de zorg voor kwetsbare groepen. Voor dit Kabinet lijkt dat geen punt te zijn: over de schutting naar de gemeenten - de VNG is immers met alles blij - en als regering kan je zeggen dat heet niet meer jouw verantwoordelijkheid is.
    Ben benieuwd wat de oppositie hier nog kan bereiken...

Of registreer je om te kunnen reageren.