Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Stijging zorgkosten door meer behandelingen

In 2011 bedroegen de uitgaven aan zorg bijna 90 miljard euro. Dat is 3,5 procent meer dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Stijging zorgkosten door meer behandelingen
Foto: ANP-Photo/Lex van Lieshout

De stijging in de uitgaven lag niet zozeer aan de prijsstijgingen maar aan de toename van het aantal opnames en behandelingen. Het zorgvolume, de zorguitgaven gecorrigeerd voor prijsveranderingen kwam in 2011 uit op 3,7 procent. In 2010 was dat 3 procent. In de jaren ervoor steeg het zorgvolume met 5 procent.

GGZ
Forse stijgingen in het zorgvolume waren voor rekening van de ziekenhuiszorg (5 procent in 2010 en 2011). Daar was een toename van klinische opnamen, dag- en deeltijdbehandelingen en eerste polikliniekbezoeken. Ook in de geestelijke gezondheidszorg steeg het volume fors, in beide jaren met 4,6 procent. Volgens een convenant dat de overheid met beide sectoren is overeen gekomen, zou met ingang van 2012 de jaarlijkse volumegroei maximaal 2,5 procent mogen bedragen.

Ouderenzorg
De volumegroei in de ouderenzorg kwam in 2011 op 3,8 procent uit. Dat is meer dan in 2010, toen dit met 1,1 procent was gestegen. Ook in de gehandicaptenzorg groeide het volume in 2011 meer dan in 2010 (respectievelijk 3,5 en 1,6 procent).

Bron: CBS

Of registreer je om te kunnen reageren.