Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Meldcode Huiselijk geweld is gereed

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is gereed. Professionals in onder andere de zorg, jeugdhulpverlening, het onderwijs en de reclassering zijn straks bij signalen van geweld verplicht gebruik te maken van de meldcode. De verwachting is dat de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de loop van 2012 in werking treedt. Op Rijksoverheid staat vermeld dat de Meldcode begin 2012 in werking zal treden.
Meldcode Huiselijk geweld is gereed

De meldcode kan professionals helpen om tot een zorgvuldige beslissing te komen en geeft aan hoe met meldingen moet worden omgegaan. Ook biedt het hen ondersteuning bij het vroegtijdig opmerken en signaleren van risico’s.

Proces
Door middel van een stappenplan kan de professional stap voor stap het proces doorlopen van het signaleren tot het doen van een melding. Met deze ondersteuning wil de wet huiselijk geweld voorkomen of zo snel mogelijk te stoppen.

Regelgeving
Het wetsvoorstel (ingediend in november 2011) wijzigt een groot aantal wetten, waaronder de Wet publieke Gezondheid, de wetten betreffende jeugdzorg, zorginstellingen en onderwijs. In de regelgeving over privacy en de bescherming van persoonsgegevens brengt de wet geen wijziging aan.

Bekijk hier het Dossier Huiselijk geweld >>

Bron: hulpdienstenonline/Photo-ANP

122074

Of registreer je om te kunnen reageren.