Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Expertteams bepalen zorgzwaarte

Wanneer zorgaanbieder en zorgkantoor niet gezamenlijk tot een beeld komen van de zorgzwaarte, kunnen zij hierbij een zogenaamd expertteam inschakelen.
Expertteams bepalen zorgzwaarte

Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zorginstellingen komen normaal gesproken in samenspraak met het zorgkantoor tot een opgave van de zorgzwaarte van de betreffende instelling. Het expertteam komt pas in actie als het zorgkantoor ook geen mogelijkheid heeft een eenzijdige opgave te doen.

Mediator
Het team zal als mediator tussen beide partijen optreden en komt tot een advies over de casus. Het advies kan zijn onzorgvuldigheden te corrigeren óf opnieuw in beraad te gaan. Ook is het mogelijk dat het expertteam een zwaarwegend advies geeft over de zorgzwaarte van de totale cliëntenpopulatie.

Onafhankelijk
Het team is onafhankelijk en beschikt over deskundigheid op gebied van zorgzwaartebekostiging. De werkwijze en procedure bij het inzetten van de expertteams wordt beschreven in het memo Kernteams zorgzwaartebekostiging.


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.