Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

MOVISIE ondersteunt Platform sociaal Agogische Beroepen

Het Platform Sociaal Agogische Beroepen is een nieuwe samenwerking van de verenigingen van maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en werkers in sociale en pedagogische functies. De afdeling Beroepsontwikkeling van MOVISIE ondersteunt het platform.
MOVISIE ondersteunt Platform sociaal Agogische Beroepen

In het Platform Sociaal Agogische Beroepen werken drie beroepsverenigingen samen. De Beroepsvereniging Opbouwwerkers Nederland (BON) met 100 leden, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijke werkers met 3800 leden en de beroepsorganisatie van werkers in sociale en/of (otho)pedagogische functies (PHORZA) met 600 leden.

Kwaliteitsverhoging
De afdeling Beroepsontwikkeling van MOVISIE begeleidde de totstandkoming van het startdocument en zal de komende tijd een actieve rol spelen bij het realiseren van een aantal voorgenomen activiteiten. Het platform moet ervoor zorgen dat werkgevers, overheden en financiers overtuigd raken van de noodzaak om continu te investeren in de verhoging van de kwaliteit van de professional.

Organisatiegraad
De initiatiefnemers willen met het platform op de eerste plaats de organisatiegraad van de sector versterken, vertelt Theo Roes, voorzitter van de NVMW. ‘Maatschappelijke vraagstukken worden complexer en de verschillende beroepsgroepen moeten met elkaar samenwerken om in te spelen op nieuwe hulpvragen. Ook ontstaan er nieuwe beroepen die de traditionele beroepenstructuur doorsnijden. Bovendien stelt de samenleving hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening.'

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.