Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ouder Informatie Punt Goes haalt de ouders desnoods thuis op. Mensenwerk

Onderwijsachterstanden van allochtone kinderen kunnen worden voorkomen door ouders meer bij de school te betrekken. In Goes organiseert het Ouder Informatie Punt op een laagdrempelige manier koffieochtenden, Nederlandse les en computercursussen voor allochtone moeders. ‘Vaak durven ze uit schaamte niet naar school te komen.’


Vanmorgen heeft Souad, Marokkaanse en sinds vijf jaar in Nederland, even met
de juffrouw van haar zevenjarig dochtertje gesproken. Zij blijkt een ander
taalboek te gebruiken dan de rest van haar klas. Souad wilde van de juffrouw
weten of haar kind achterliep en zo ja, hoe ze haar dan thuis zou kunnen helpen.
Dat Souad uit zichzelf naar de juffrouw is gestapt, ziet ze als een geweldige
prestatie.

‘Vroeger zou ik dat nooit gedurfd hebben. Ik sprak geen Nederlands en snapte
het onderwijssysteem niet. Als mijn oudere zoon thuiskwam en ik vroeg of hij
huiswerk had, zei hij vaak nee. Ik kon dat niet controleren. Wat zijn meester in
zijn weekrapport schreef, kon ik niet lezen. Nu wel. Als ik vragen heb wacht ik
niet meer tot de ouderavond. Dan is het altijd te laat. Nu grijp ik eerder
in.’
Sinds een jaar bezoekt Souad de koffieochtenden die het Ouder Informatie
Punt Goes organiseert voor allochtone moeders die kinderen hebben op een van de
drie basisscholen in de wijk Goese Polder. Daar leerde ze hoe het Nederlandse
onderwijssysteem in elkaar zit, wat de Cito-toets is en hoe ze haar kinderen kan
helpen met huiswerk. Inmiddels volgt ze ook al een halfjaar Nederlands en
computerles die het Ouder Informatie Punt ging organiseren, toen de allochtone
moeders aangaven dat ze dat graag wilden.
Heilig geloof
De Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn
Oosterschelderegio richtte het Ouder Informatie Punt op in november 2005. Uit
onderzoek van het allochtonenplatform Goes bleek dat allochtone ouders meer
betrokken wilden worden bij het onderwijs van hun kinderen.

Het gehele artikel is te lezen in Zorg + Welzijn Magazine 1, januari
2007. Drie maanden na publicatie wordt het op de website geplaatst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.