Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Zorg asielzoekers in gevaar

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) moet binnen drie maanden afspraken maken die er voor zorgen dat zieke asielzoekers niet meer zoekraken voor hun zorgverleners. Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat door de slechte informatieverstrekking de zorg voor ernstig zieke asielzoekers in gevaar is.
Zorg asielzoekers in gevaar

Minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft het
onderzoek donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daaruit blijkt ook dat
medisch specialisten vaak weigeren om een formele tolk in te schakelen. De
inspectie noemt dit zorgwekkend. Hoogervorst zal daarover contact opnemen met de
ziekenhuizen.Tweede Kamerlid Khadija Arib (PvdA), die de motie indiende waar het
onderzoek uit is voortgekomen, is niet verbaasd over de uitkomsten. Het rapport
bevestigt volgens haar de schrijnende verhalen die haar al jaren bereiken. 'Er
gaan gewoon mensen dood', zei het Kamerlid in een reactie.Als voorbeeld noemt ze een vrouw die vorig jaar overleed aan kanker, omdat
ze niet op tijd de zorg kreeg die ze nodig had. Zij eist dat Verdonk en
Hoogervorst zo snel mogelijk actie ondernemen en wil dat zij de Kamer over drie
maanden informeren over het resultaat van die actie.Verdonk erkende vorig jaar dat in de aanloop naar de uitzetting van de
zieke asielzoeker A. Donorov procedurele fouten zijn gemaakt in ons land.
Donorov was uitgeprocedeerd en werd in augustus 2003 naar Spanje uitgezet. Hij
was schizofreen en suïcidaal en pleegde kort na zijn uitzetting zelfmoord.
Volgens de inspectie wisten zijn behandelend artsen niet dat hij zou worden
uitgezet. Verdonk wees de Kamer er toen op dat de inspectie hier niet over ging.
De overdracht van medische gegevens aan Spanje is volgens haar wel goed gegaan.
De medische opvangcentra (moa's) die verantwoordelijk zijn voor de zorg van
de asielzoekers, ontvangen van de vreemdelingendienst of de asielzoekerscentra
vaak te laat of pas achteraf informatie over overplaatsing of uitzetting. Dit
gebeurt ook bij zogenoemde ontruimingen, als mensen die geen recht meer hebben
op opvang, op straat worden gezet met de opdracht het land te verlaten. Hierdoor
zijn de moa's niet meer in staat om het medisch dossier mee te geven.Alle moa's worstelen met het actueel houden van de medische gegevens van de
asielzoekers. Soms lukt dat niet wegens het grote aantal wisselingen. Een moa
gaf aan dat alleen al in januari dit jaar zestig mensen werden verplaatst. Ook
medisch specialisten klagen over het zoekraken van patiënten. De continuïteit
van de zorg komt zo in gevaar.Volgens de inspectie is de informatieuitwisseling met het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) en de beveiligingsmedewerkers van de opvangcentra de
laatste jaren slechter geworden door bezuinigingen, reorganisaties en
personeelswisselingen. Was er vroeger overal elke ochtend overleg over de
gebeurtenissen 's nachts, nu gebeurt dat nog maar in vier centra. Het ministerie
van Justitie moet het inspectierapport nog goed bekijken, zei een woordvoerder.
Hij wees er al wel op dat het departement werkt aan een plan van aanpak met
maatregelen om de zorg aan zieke asielzoekers te verbeteren.Link: Inspectie Gezondheidszorg,
href="http://www.igz.nl/publicaties/rapporten/rapporten2006/229850"
target=_blank name="IGZ rapport"> 'Medische Opvang voor asielzoekers goed
bereikbaar'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.