Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kabinet houdt vast aan inburgeringswet

Het kabinet is ervan overtuigd dat de nieuwe inburgeringswet kan doorgaan in de vorm zoals minister Verdonk (Integratie) die heeft voorgesteld. Dat zei de minister vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad.
ImageUtils.showImage("/portal/resources/attachments/im/true/preview/true/id/59286/inburgering-for-dummies146.jpg", "IMAGE/PJPEG", 146, 146);19 juni 2006Dat betekent dat ook genaturaliseerde Nederlanders moeten inburgeren en dat
de resultaatsverplichting (examen) overeind blijft. Een meerderheid van de
Tweede Kamer gaf vorige week aan dat zo'n nieuwe plicht waarschijnlijk
discriminerend is voor genaturaliseerde Nederlanders. (Foto van:
href="http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv030.html#Anchor-Wa-16314"
target=_blank name="Wat is inburgering">Wat is Inburgering?
)Onderscheid

De Kamer heeft hierover een spoedadvies gevraagd aan de Raad van State.
Verdonk zei vrijdag het advies ook af te wachten.

Maar vooralsnog vertrouwt ze erop dat het onderscheid tussen
genaturaliseerde en geboren Nederlanders in dit geval wel mag worden gemaakt. In
de Tweede Kamer had ze ook al gezegd dat haar juristen een en ander zorgvuldig
hadden uitgezocht. Zij beroept zich daarbij op een groot maatschappelijk belang
dat inburgering volgens haar is.Ook oudkomers

Kern van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat niet alleen nieuwkomers
moeten inburgeren maar ook oudkomers, die voor 1997 in Nederland aankwamen.
Allen moeten uiteindelijk slagen voor een inburgeringsexamen, anders riskeren
zij boetes of krijgen ze geen definitieve verblijfsvergunning. Thans zijn alleen
nieuwkomers verplicht een cursus te volgen.Taalachterstand

Verdonk poogt naar schatting een half miljoen mensen die een
taalachterstand hebben onder de nieuwe wet te krijgen. De helft van hen heeft
echter inmiddels een Nederlands paspoort. Als deze groep uitvalt, blijven alleen
nog de vreemdelingen over. Woensdag praat de Tweede Kamer verder over het
wetsvoorstel van Verdonk.Link: Inburgernet (is gestopt en geeft nu de geschiedenis van
inburgering),

href="http://www.degeschiedenisvaninburgering.nl/service/serv030.html#Anchor-Wa-16314"
target=_blank name="Wat is inburgering">'Wat is Inburgering?'
Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.