Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Casemanager nodig voor slachtoffer huwelijksdwang

Slachtoffers van huwelijksdwang moeten een eigen casemanager toegewezen krijgen die ervoor kan zorgen dat zij de juiste hulp op het juiste moment krijgen. Het traject van de hulpverlening moet bovendien te volgen zijn via een goed beveiligd elektronisch netwerk, zodat de verschillende hulpverleners efficiënt en effectief kunnen werken.
Casemanager nodig voor slachtoffer huwelijksdwang


Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een
advies aan minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Het is de
uitwerking van aanbevelingen die de commissie vorig najaar heeft gedaan over dit
onderwerp.Geweld

Volgens de ACVZ komt huwelijksdwang regelmatig voor in Nederland en
betekent het verschijnsel een ernstige inbreuk op de persoonlijke integriteit
van het slachtoffer. De commissie vindt huwelijksdwang geen los staand fenomeen
maar ziet verbondenheid met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en
achterlating van vrouwen in herkomstlanden.Netwerk

De beste manier om ertegen op te treden is preventie, bijvoorbeeld door
voorlichting. Maar als uiteindelijk toch hulp nodig is, dan kunnen de Advies- en
Steunpunten Huiselijk Geweld daarbij als coördinerende instelling optreden. Een
casemanager moet ervoor zorgen dat het slachtoffer tot aan het einde van het
hulpverleningstraject wordt begeleid. Voor efficiënte en effectieve
hulpverlening is het volgens de adviescommisie nodig een goed beveiligd
elektronisch netwerk tot stand te brengen, waarop andere instellingen die het
slachtoffer kenen globale gegevens kunnen inzien en de hulp op elkaar kunnen
afstemmen.

Omdat meerdere ministeries bij de aanpak van deze verschijnselen zijn
betrokken, pleit de commissie ook voor een coördinerend bewindspersoon.Kaderregeling

De 35 centrumgemeenten hebben al een regierol gekregen in deze steunpunten,
waardoor ze medeverantwoordelijk worden voor de hulpverlening. De ACVZ vindt een
wettelijke kaderregeling hiervoor wenselijk. Ook kan een nog op te richten
Kenniscentrum Maatschappelijke Inzet actief ingezet worden bij het tegengaan van
huwelijksdwang. Het centrum kan kennis vergaren en verspreiden over dit
verschijnsel.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.