Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Commissie: tbs-stelsel moet beter

Het stelsel van terbeschikkingstelling (tbs) hoeft niet volledig op de schop, maar moet op diverse punten wel worden veranderd om de maatschappij beter te kunnen beschermen. Dat stelt de commissie van de Tweede Kamer die het systeem in de afgelopen maanden heeft onderzocht in haar dinsdag verschenen eindrapport. Aanleiding voor het parlementair tbs-onderzoek waren enkele gewelddadige incidenten met tbs'ers die waren ontsnapt. Tweede Kamer-voorzitter Weisglas nam het rapport in ontvangst.
Commissie: tbs-stelsel moet beter


Zo moeten patiënten na hun behandeling en proefverloven langer in de gaten
worden gehouden door tbs-klinieken en de reclassering. Nu kan dat drie jaar. De
commissie adviseert die termijn te verlengen tot maximaal negen jaar. Het gaat
daarbij om een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. De tbs blijft dan
wel van kracht, maar de dwangverpleging wordt onder voorwaarden gestaakt.

De commissie verwacht onder meer dat daardoor minder ex-tbs'ers weer een
delict plegen. Nu gaat twintig procent van hen weer in de fout. Tbs is een
strafrechtelijke maatregel die de samenleving moet beschermen tegen psychisch
zieke criminelen bij wie de kans groot is dat ze opnieuw een delict
plegen.VerlofTbs-klinieken moeten bij patiënten die zelf geen
inzicht in hun ziektebeeld hebben, zoals psychotici, meer mogelijkheden krijgen
om hen tijdens de behandeling te verplichten medicijnen te nemen. In alle
tbs-klinieken moeten dan wel dezelfde regels gelden voor het toedienen van
dwangmedicatie. De commissie vindt het huidige verlofbeleid adequaat. Wel
pleit ze ervoor een een nieuwe forensisch psychiatrische dienst op te richten
die de bevoegdheid krijgt om individuele verlofmachtigingen af te geven. Nu is
dat nog in handen van de minister van Justitie. De methoden om risico's in te
schatten, moeten verder worden ontwikkeld om de kwaliteit van verlofbeslissingen
te verbeteren.ProevenDe commissie is positief over proeven om al met
een psychiatrische behandeling te beginnen als tbs'ers nog in de gevangenis
zitten in afwachting van een plaats in een kliniek. Dat kan de doorstroom in
tbs-klinieken bevorderen. In verband met de toenemende verslavingsproblemen
onder tbs'ers moet er aparte aandacht komen voor de behandeling van
verslaving.De commissie gaat ervan uit dat er tbs'ers zijn die niet meer te
behandelen en blijvend delictgevaarlijk zijn en daardoor levenslang tbs moeten
krijgen. Die komen op de zogeheten longstay-afdeling terecht, maar die afdeling
mag volgens de commissie geen 'vergaarbak' worden voor tbs'ers met een veelheid
aan stoornissen en diversiteit aan delictgevaar. Nu is de longstay te
algemeen.SpecialisatieDe commissie pleit verder voor meer
specialisatie van tbs-klinieken en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
(ggz), wat onder meer zou moeten leiden tot speciale klinieken voor patiënten
met een psychotisch ziektebeeld. De overgang van een tbs-kliniek naar de ggz
verloopt volgens de commissie overigens stroef, mede door terughoudendheid of
zelfs onwilligheid bij de ggz.Volgens de commissie moet er ook meer
wetenschappelijk onderzoek komen naar de effectiviteit van behandelmethoden in
de forensische psychiatrie. Ook zouden klinieken niet langer per plaats moeten
worden gefinancierd, maar per soort behandeling.Links: dossier tbs op de website van de
href="http://www.dji.nl/main.asp?pid=51" target=_blank>Dienst Justitiële
Inrichtingen
, dossier tbs op de
website van het Openbaar
Ministerie


Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.