Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Miljoenen voor allochtone student

Twintig hogescholen en universiteiten krijgen bij elkaar 4,5 miljoen euro om meer allochtone studenten te trekken en hen de school ook af te laten maken.
Miljoenen voor allochtone student

Staatssecretaris Rutte stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het
stimuleren van allochtoon talent in het hoger onderwijs. Hiermee moeten
universiteiten en hogescholen zowel de instroom als de uitstroom van allochtonen
verbeteren.Het stimuleren van allochtoon talent is niet alleen maatschappelijk van
belang, maar heeft ook een economische noodzaak. Voor de ontwikkeling van onze
eigen welvaart en het behoud van onze internationale concurrentiepositie moet
onze capaciteit volledig benut worden, zei Rutte tijdens een bijeenkomst op de
Hogeschool Windesheim in Zwolle, een van de instellingen die hiervoor geld
krijgen.Hogeschool Windesheim ontvangt voor de jaren 2006-2008 een subsidie van
170.000 euro. Hiermee wordt de doorstroom van allochtone MBO-ers naar het HBO
bevorderd en de begeleiding van studenten versterkt. Daarnaast wordt het geld
ingezet op maatregelen om de uitval te beperken en worden allochtone studenten
gestimuleerd om deel te nemen aan studentenpanels. Met dit laatste kunnen zij
meedenken over verbeteringen in de faciliteiten en de studiebegeleiding.Een van de streefdoelen voor het hoger onderwijs is zowel de instroom als
het rendement van allochtone studenten te verbeteren. Twintig hogescholen
en universiteiten ontvangen een subsidie voor projecten die moeten beklijven in
de dagelijkse gang van zaken. ECHO, het expertisecentrum voor
diversiteitsbeleid, is betrokken bij het selecteren en beoordelen van de
ingediende projectvoorstellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.