Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Jeugdrechters moeten kennis beter afstemmen

Jeugdrechters weten vaak te weinig van uitspraken van collega's in zaken waarbij hetzelfde kind betrokken is. Dat bleek uit onderzoek onder alle Nederlandse jeugdrechters. De Raad voor de rechtspraak pleit daarom voor de invoering van een zogeheten intern minderjarigendossier. Ook moeten landelijk geldende kennis- en vaardigheidseisen worden opgesteld voor jeugdrechters.
Jeugdrechters moeten kennis beter afstemmen

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle jeugdrechters behoefte hebben aan
een betere afstemming tussen de verschillende rechtsgebieden, zodat een rechter
in een jeugdstrafzaak weet wat eventueel eerder in een civiele zaak is besloten.


De Raad voor de rechtspraak formeert binnenkort een werkgroep met
vertegenwoordigers uit de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de
Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg. Deze werkgroep zal adviseren bij het
ontwikkelen van de elektronische dossiers voor elke minderjarige.

Verder geven de ondervraagden aan dat elke jeugdrechter voldoende op de
hoogte moet zijn van zowel het jeugdstrafrecht als het civiele jeugdrecht, om
kwalitatief goede beslissingen te kunnen nemen. Om dat te bereiken wordt een
werkgroep in het leven geroepen om een overzicht te maken van de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om de functie van jeugdrechter goed te kunnen
vervullen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.