Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Bijstandsgezinnen komen nauwelijks rond

Bijstandsgerechtigden met kinderen kunnen nauwelijks rondkomen van hun uitkering. Voornaamste oorzaken van hun benarde financiële positie zijn school- en vervoerskosten van hun kinderen en kosten van voeding en huishoudelijke verzorging. Dat is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport De waarde van de norm dat woensdag in Rotterdam is gepresenteerd.
Bijstandsgezinnen komen nauwelijks rond

Wethouder Lucas Bolsius van Sociale Zaken van Rotterdam gaat in Den
Haag pleiten voor een inkomensafhankelijke kindtoeslag om de nood te lenigen. De
toeslag kan volgens hem naast de kinderbijslag bestaan. 'Mensen met kinderen
zijn het meest kwetsbaar. Ze houden nauwelijks iets over aan additionele
inkomsten, zoals huursubsidie en andere toeslagen', aldus Bolsius tijdens de
perspresentatie.

Daarnaast dringt Bolsius er bij het Rijk op aan om de bijstandsnorm
voor alleenstaande ouders te verhogen van 90 naar 100 procent van het
minimumloon. Bolsius: 'Ik vind het niet logisch dat twee volwassenen recht
hebben op 100 procent van het minimumloon en alleenstaande ouders met kinderen
boven de twaalf jaar slechts op 90 procent, terwijl ze objectief dezelfde kosten
hebben'.

Volgens de CDA'er en ook de samenstellers van het rapport weten veel mensen
niet eens op welke toeslagen ze recht hebben. Ze lopen vooral tegemoetkomingen
mis die ze zelf moeten aanvragen, zoals die voor schoolkosten in het kader van
de Wtos of korting op de waterschapsbelasting. Bolsius pleit voor automatisering
van alle toeslagen waardoor in een keer duidelijk wordt waar iemand recht op
heeft. De inkomensafhankelijke kindtoeslag zou via het belastingformulier kunnen
worden verrekend, aldus de wethouder.

Het onderzoek naar de financiële positie van mensen met de laagste
inkomens is in opdracht van de gemeente gehouden onder vijfhonderd
bijstandsgerechtigden en vierhonderd 65-plussers in Rotterdam. Volgens Bolsius
is het voor eerst dat een beeld kan worden geschetst van het sociale minimum.
Het rapport geeft antwoord op vragen als: wat zijn de inkomsten en welke
uitgaven hebben mensen met een laag inkomen. Uit de enqûete is vast komen te
staan dat het huidige sociale minimum inkomen niet toereikend is om in de
noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Het gaat daarbij om
drie groepen: huishoudens met kinderen op het voortgezet onderwijs, mensen met
een bijstandsuitkering bij wie maandelijks een inhouding plaatsvindt en een
groot deel van de alleenstaande 65-plussers die een kale AOW ontvangen.

Volgens de onderzoekers zou de sociale dienst vaker bijzondere
bijstand, voor bijvoorbeeld een koelkast, als gift moeten verstrekken in plaats
van als lening. De dienst is namelijk de belangrijkste schuldeiser van haar
eigen klanten. Verder blijkt dat bijstandsgerechtigden vaak te veel betalen aan
verzekeringen, telefoon en internet. Voorlichting over tarieven zodat ze
optimaal kunnen profiteren van de marktwerking in die sectoren, zou ook een goed
idee zijn, vinden de onderzoekers.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.