Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Rechter kritisch naar werkgever bij verharding zorgsector: Weerstand tegen agressieve cliënten

Het psycho-medisch centrum Parnassia in Den Haag moet drie ton schadevergoeding betalen aan een verpleegkundige. Enkele jaren terug is zij tijdens het vervullen van de avonddienst door een psychiatrisch patiënt ernstig mishandeld. Daardoor is zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt en is niet meer in staat haar studie voort te zetten. De rechter oordeelde dat de werkgever volledig aansprakelijk was voor het incident. Was het oordeel terecht?

Ruud van Beest, geneesheer-directeur
Parnassia:
'Het incident heeft een heel lange juridische nasleep gehad.
Onder andere omdat het een verzekeringskwestie was. Of we er lering uit
getrokken hebben? Ons beleid inzake het omgaan met agressie heeft er niet een
extra zwiep door gekregen. We zijn er feitelijk al een tijdje mee in de weer.
Momenteel hebben we acht eigen trainers in dienst die cursussen geven over het
hanteren van agressie. Het afgelopen jaar hebben ze 300 medewerkers getraind.
Tijdens die cursussen gaat het zowel om het aanleren van vaardigheden als om het
gesprek daarover met elkaar aan te gaan. Daarnaast zorgen we natuurlijk voor een
goede opvang als een medewerker iets dergelijks overkomt. En kennen onze grote
locaties een 24 uurs beveiliging, zodat hulp snel voorhanden is. Tijdens de
verpleegkundige opleiding wordt weinig aan training gedaan. Ons idee om die
cursussen te geven is dat wij het belangrijk vinden dat we met z'n allen
dezelfde ideeën over de aanpak van agressie ontwikkelen.Bas Vogel, woordvoerder Landelijk Centrum Verpleging en
Verzorging:
'In zekere zin hoort het omgaan met agressie tot het
beroepsrisico van een verpleegkundige. Wat de opleidingen hieraan doen, weet ik
eigenlijk niet. Ik hoor wel goede verhalen over de ROC Utrecht. Tegelijkertijd
blijft het evengoed de taak van een werkgever om ervoor te zorgen dat
verpleegkundigen hun werk veilig kunnen doen. En daar moeten ze de voorwaarden
voor scheppen. De rechter heeft dat ook zo gezien en op die grond terecht een
schadevergoeding vastgesteld. Zelf hoor ik weinig meldingen van dit soort
incidenten. Maar ik dacht dat NU '91 daar nog niet zolang geleden uitgebreid
onderzoek naar gedaan heeft.'Brigitte de Rooij, jurist NU '91: 'Dat onderzoek heeft al
wat langer geleden plaatsgevonden. En die cijfers zijn ondertussen verouderd.
Hoe vaak dergelijke incidenten nu voorkomen, weet ik niet. Bij de zaak van die
verpleegkundige zijn we als vakbond van het begin af aan betrokken geweest, en
we zijn ook heel tevreden met het vonnis. Het is voor de beroepsgroep een mooie
en heldere uitspraak. Nu is voor het eerst duidelijk geformuleerd dat werkgevers
verplicht zijn om een veilige werkomgeving voor hun medewerkers te creëren. Dat
houdt onder meer in dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is en dat
het alarmsysteem goed functioneert. Pas als dat allemaal op orde is, en dat was
bij dit incident niet het geval, kunnen we het over het beroepsrisico van
verpleegkundigen hebben.'Guus Gadellaa, productgroep coördinator ROC Utrecht: 'Wij
besteden veel aandacht aan de omgang met agressie in ons lesprogramma. In totaal
is dat toch wel een uur of achttien, waarvan vier uur exclusief aan
zelfverdedigingoefeningen. De reden daarvoor is dat er ook in de zorg steeds
meer agressie voorkomt. We beginnen met een weerbaarheidtraining. Daarin draait
het er vooral om dat de leerlingen leren hoe ze kunnen voorkomen in zo'n
situatie terecht te komen. En ook dat ze niet schrikken als het onverhoopt toch
gebeurt. Later in de opleiding gaan we ook in op vragen als hoe ze met zoiets
als automutilatie of separeren kunnen omgaan. De opzet is dat ze op school wat
vaardigheden leren en handvatten aangereikt krijgen waarmee ze in de praktijk
verder kunnen. We doen dat veelal door hen situaties uit de praktijk te laten
naspelen.'Leo Regeer, directeur Leo Management: 'In de opleidingen
wordt vooral aandacht besteed aan de theorie. Goede uitzonderingen daargelaten,
is het weinig praktijkgericht. Dat zijn onze cursussen wel. Geweldloosheid staat
in onze methodiek voorop. Laatst las ik over de Hogeschool Utrecht dat ze daar
gevechtstraining geven. Nou, denk ik dan: waar we in de zorg het minste behoefte
aan hebben is aan Rambo's. Wat wij onze cursisten leren is dat ze in een
agressieve situatie zo lang mogelijk alternatieven moeten aanbieden. En ruimte
moeten geven aan communicatie. Als een conflict echt dreigend wordt, moeten ze
deëscaleren in plaats van olie op het vuur gooien. Want ze zullen in de praktijk
nog met die cliënt verder moeten.'Ellen Leistra, beleidsadviseur HBO-raad: 'Een van de
deelkwalificaties in de hbo-v opleidingen is het verplegen van zorgvragers met
een psychiatrische ziekte. Daarin zal zeker aandacht besteed worden aan
agressie. Hoe zo'n eindterm precies ingevuld wordt, bepaalt elke hogeschool voor
zich. Maar het adequaat kunnen handelen in een veelheid aan situaties is
natuurlijk wel een bestanddeel van een goede beroepshouding.'/Marty P.N. van
Kerkhof

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.