Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossier Big Data

Wie de gordijnen van zijn of haar huis dichttrekt, is daarmee niet onzichtbaar voor de buitenwereld. Door ons onlinegedrag is veel van wat zich tussen onze vier muren afspeelt te zien door anderen. En te gebruiken. Wat kun je met deze informatie in het sociaal domein?

 

 


Wat is Big Data?

'Big data' staat voor de enorme berg aan informatie die voortdurend verzameld wordt over personen. Die data komen vooral via internet (via zoektermen op zoekmachines, Facebook, Twitter en mails), maar bijvoorbeeld ook via apps op iemands telefoon waarbij de hardloopkilometers worden geregistreerd of de hartslag wordt gemeten. Onze supermarkt verzamelt informatie via de bonuskaart maar ook via allerlei digitale voetsporen. Het is zo gemakkelijk te achterhalen of iemand deel uitmaakt van een gezin met jonge kinderen of dat iemand oud is en alleenstaand. Bedrijven krijgen met al deze informatie een uniek inzicht in hun (mogelijke) consumenten. En die gebruiken ze om bijvoorbeeld een persoonlijke aanbieding voor newborn luiers te doen.
Of we dit fijn vinden, is de  vraag. Maar dat het gebeurt, is zeker. In het sociaal domein wordt echter nog weinig gebruikgemaakt van big data, terwijl het ook voor organisaties en professionals in zorg en welzijn een schat aan informatie kan opleveren.

Wat kan er allemaal met Big Data? Lees het artikel over Big Data in het sociaal domein in het oktobernummer van Zorg + Welzijn >>

 


 

Wat zijn de kansen van Big Data?

Big Data was het thema van de Nationale DenkTank 2014. 23 getalenteerde academici hebben zich een aantal maanden intensief beziggehouden met de kansen en risico’s die Big Data oplevert voor ons land en daarover gesproken met  honderden deskundige betrokkenen.  In het rapport ‘Big data in zicht, 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met big data’ gaat het bijvoorbeeld over:

Buurt in Beeld dat sociale wijkteams jeugdproblematiek in kaart brengt door verschillende databronnen aan elkaar te koppelen.

Het algemene Gezondheidsdossier, een completer zorgprofiel door zelfgemeten data te combineren met je medisch dossier.

De BuurtBuddy, die flexibel vrijwilligerswerk faciliteert door op een vrijblijvende manier zorgbehoefte en aanbod real-time aan elkaar te kopelen.

Download hier het rapport ‘Big data in zicht, 10 oplossingen voor maatschappelijke impact met big data’ >>

 

 

 

 

 


Aan de slag met data:

Utrecht verbetert de hulpverlening
De gemeente Utrecht werkt met dynamische data-analyse. ‘Na de transities hebben gemeenten de toverformule nog niet gevonden’, vertelt informatie- en procesmanager Pieter in’t Hout. ‘Met nieuwe data-analysetechnieken willen we sneller de effectiviteit van onze interventies leren kennen, verbeteren en ook voorspellen. We zijn op de goede weg. We hebben als eerste een dynamisch datadashboard klaar waarin we verschillende datasets op buurtniveau kunnen combineren. De tweede mijlpaal is een tool waarmee we privacy-proof allerlei data individueel of op adres kunnen koppelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld schoolverzuim van een leerling koppelen aan de uitkering van ouders. Dit levert nieuwe kennis, maar ook nieuwe vragen op. Zo denken we sneller te kunnen zien of (nieuwe) interventies wel of niet werken, bij welke groepen of in welke buurten. De data-analyses bieden veel potentie om sneller en goed onderbouwd bij te sturen in het sociale domein.’

Nijmegen kijkt naar sociale interactie
Transparantie. Dat is het kernwoord voor het verzamelen van big data voor NIM Maatschappelijk Werk. Via een app op de telefoon of een speciaal apparaatje worden allerlei aspecten van sociale interactie gemeten. Hoe vaak spreken mensen elkaar, op wat voor toon praten ze, zijn er   terugkerende patronen in de gesprekken, blijven ideeën stromen? ‘Dit gebeurt in eerste instantie bij professionals en niet bij bewoners’, licht projectleider Bouke Goedhart toe. Hij is bezig om de eerste big data-stappen van NIM goed neer te zetten. ‘Het doel is om meer te leren over sociale interactie en hoe een groep optimaal functioneert. Wellicht kan dit op termijn ook worden ingezet bij bewoners. Als je netwerken en contacten in kaart brengt, kun je daar ook in interveniëren. Aan de basis van dit project ligt het boek ‘Sociale big data’ van Alex Pentland, een belangrijke pionier die ons leert hoe je big data kunt gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen.’


Wat is de rol van gemeenten in een samenleving van Big Data?

De overheid heeft een belangrijk rol in het beschikbaar stellen van data. Omdat burgers steeds meer digitale middelen zoals apps, warables en gadgets gebruiken, zullen gemeenten de komende jaren gedwongen worden om na te denken wat deze ontwikkelingen voor hen betekenen.

Download hier het rapport 'Big Data gedreven gemeente' over de rol en de positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data  van het KwaliteitsInstituut Nederlandse gemeenten (KING).