Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Nationaal Congres GGZ-verpleegkunde

Reehorst, Ede
69 Welzijnswerk, Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg

Details evenement

28 juni 2017
09:30 uur
Reehorst, Ede
V&Vn in samenwerking met Stichting Sympopna
info@sympopna.nl
06 - 83191953
€ 295,00

‘Over de schutting’: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid

We doen het zelf natuurlijk nooit, maar collega’s helaas wel: mensen met ingewikkelde problemen of moeilijk gedrag ‘over de schutting gooien’. Dit zien we in de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en ook in de ouderenzorg/psychogeriatrie. Soms weten we als verpleegkundigen maar moeilijk met deze ingewikkelde problematiek om te gaan. Vanuit ‘handelingsverlegenheid’ trekken we onze handen van iemand af en leggen de verantwoordelijkheid bij collega’s, bij een ander team, bij een andere instelling of bij de familie. Het gaat hierbij zelden om mensen bij wie de zorg soepel verloopt en die voorspoedig herstellen. Het zijn juist cliënten die bijvoorbeeld ernstig suïcidaal of agressief zijn, die zich niet houden aan afspraken, of die op een andere manier niet doen wat we – onuitgesproken – van hen verwachten.

De ‘schutting’ staat symbool voor schotten tussen professionals en voorzieningen in de genoemde gezondheidszorgsectoren. Maar ook buiten deze gezondheidszorgvoorzieningen worden deze schotten ervaren. De politie neemt het groeiende aantal ‘verwarde personen’ vooral de GGZ kwalijk. De huisarts vraagt zich af hoe lang bepaalde cliënten moeten wachten op behandeling en waarom sommige cliënten zo moeilijk te plaatsen zijn bij een passende voorziening. Het wijkteam zoekt vaak zonder succes naar consultatie en expertise van GGZ-professionals.

We zouden moedeloos kunnen worden van al deze ‘schuttingen’. Maar dat is niet nodig want op deze congresdag hebben we het met elkaar over het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid. Wij stellen kritische vragen over het ‘over-de-schutting-probleem’ en hoe wij hier als verpleegkundigen mee omgaan. Welke signalen wijzen er binnen je team op dat problemen over de schutting worden gegooid? Hoe reflecteer en reageer je hierop? We zoeken vooral naar praktische oplossingen. Hoe kunnen we als verpleegkundigen onze professionele verantwoordelijkheid nemen en samenwerken met collega’s binnen en buiten de GGZ? En hoe kunnen we goed samenwerken met de cliënten zelf en met hun familieleden en naasten? In het ochtendprogramma laten toonaangevende sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun licht schijnen op deze thematiek. In het middagprogramma kunt u in verschillende workshops zelf aan de slag vanuit de specifieke sector waar u werkzaam bent: de GGZ, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de psychogeriatrie. We onderzoeken aan de hand van concrete casuïstiek hoe het ‘over de schutting fenomeen’ eruit ziet binnen uw sector: hoe ontstaat het en waardoor wordt het in stand gehouden? Maar vooral kijken we naar praktische oplossingen met inzet van uw eigen professionele verantwoordelijkheid. Deskundige workshopleiders zullen de workshops begeleiden. Het programma sluit af met een presentie waarin de problematiek en de oplossingen worden belicht vanuit het patiënten- en familieperspectief.

U kunt zelf een bijdrage leveren aan het congres via inzending van een abstract voor een poster presentatie.

Het belooft een inspirerende en leerzame dag te worden.

U bent van harte welkom! 

Het volledige programma en de mogelijkheid een poster in te dienen vindt u hier.