Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

De Nieuwe OGGZ

Aristo Amsterdam
47 GGZ

Details evenement

13 juni 2017
09:30 uur
Aristo Amsterdam
Leids Congres Bureau
071-5148203
€ 355,- met kortingsmogelijkheden
16e JAARCONGRES 'DE NIEUWE OGGZ' 'De Nieuwe OGGZ en de consequenties voor de aanpak verwarde personen' 13 juni 2017 - Aristo Amsterdam Dit 13e jaarcongres OGGZ gaat over 'De Nieuwe OGGZ' en de consequenties hiervan voor verwarde personen. We brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. ‘s Middags kunt u uw deelnemen aan de sessies van uw keuze, over relevante praktische aspecten van de nieuwe OGGZ en de invulling van diverse bouwstenen. Doelgroep Alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties. Accreditatie Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten • acute zorg bij somatische aandoeningen • chronische zorg bij somatische aandoeningen • geestelijke gezondheidszorg • intensieve zorg bij somatische aandoeningen • preventieve zorg bij somatische aandoeningen Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten • GGZ • Praktijkverpleegkundige • Research • Researchprofessionals • SPV • Wijkverpleegkunde Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging kunnen nemen. Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.