Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

De Nieuwe OGGZ

Aristo, Amsterdam
186 Wijkteam, GGZ, WMO

Details evenement

13 juni 2017
10:00 uur
Aristo, Amsterdam
Leids Congres Bureau
071 - 514 82 03
€ 355

16e JAARCONGRES OGGZ 'De Nieuwe OGGZ en de consequenties voor de aanpak verwarde personen' 13 juni 2017 - Aristo Amsterdam

Achtergrond In een samenleving waarin het veiligheidsdenken dominanter is geworden, weten OGGZ, politie en gemeente elkaar steeds beter te vinden waar het gaat over verwarde mensen. Echter staan kwetsbare burgers en hun naasten nog vaak langs de zijlijn, concludeert het Aanjaagteam Verwarde Personen. Toch is er juist daar waar je aansluiting vindt op de persoonlijke kracht en het sociale netwerk van verwarde mensen, veel te winnen aan vroegtijdig signaleren, voorkomen en beperken van leed. Het Schakelteam gaat de komende twee jaar aan de slag met het implementeren van een sluitende aanpak, waarin meer aandacht en ruimte is voor de kwetsbare burger en zijn/haar omgeving zelf.

Deze dag stelt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en inzichten. ‘s Middags kunt u uw deelnemen aan de sessies van uw keuze, over relevante aspecten van de nieuwe OGGZ.

Doelgroep Deze studiedag is bedoeld voor alle professionals, beleidsmakers, managers en andere betrokkenen werkzaam in de OGGZ, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, reclassering, justitie en politie, welzijnsorganisaties, GGD’s, gemeenten, begeleid wonen en woningbouwcorporaties.

Accreditatie Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 punten • acute zorg bij somatische aandoeningen • chronische zorg bij somatische aandoeningen • geestelijke gezondheidszorg • intensieve zorg bij somatische aandoeningen • preventieve zorg bij somatische aandoeningen Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 5 punten • GGZ • Praktijkverpleegkundige • Research • Researchprofessionals • SPV • Wijkverpleegkunde