Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Studiedag Meisjes in de Zorg en Hulpverlening

Drakenburg, Baarn
23 Welzijnswerk, Wijkteam, Jeugdzorg, GGZ

Details evenement

14 december 2017
10:00 uur
Drakenburg, Baarn
SaHa Communicatie
079-8890754
Voor 1/10 EUR 279,- en daarna EUR 299,-

Bij 35-50% van de meisjes met ADHD wordt de ADHD niet herkend ~ Meisjes krijgen vaak pas de diagnose autisme spectrum stoornis als ze in beeld zijn voor allerlei andere problemen ~ 

Bij zorg en hulpverlening is het van belang om sekseverschillen te (h)erkennen, zo blijkt uit een aantal recente berichten en onderzoeken.

Meisjes verwerken emoties en ervaringen anders dan jongens entrekken minder vaak aandacht met hun gedrag. Daardoor kunnen we diagnoses missen en blijft adequate hulp (te lang) uit.
Een tweede aspect om rekening mee te houden is dat signaleringslijsten en protocollen van oudsher zijn gebaseerd op gedrag/gedragskenmerken van jongens; het is maar de vraag of behandelingen aansluiten bij de behoeften van meisjes en hen de beste kansen bieden voor de toekomst. 

Redenen voor SaHa Communicatie om deze interactieve en inspirerende studiedag over zorg en hulpverlening aan meisjes te organiseren! 

Thema’s
Zelfbeschadigend gedrag door meisjes, seksespecifieke hulpverlening in residentiële jeugdzorg, het herkennen van ADHD en ASS en cultuursensitieve zorg voor meisjes.

Het programma vindt u hier: www.saha-communicatie.nl/meisjesprogr

Doelgroep
Jeugdartsen, kinder- en jeugdverpleegkundigen, SPV, kinder- en jeugdpsychologen, gedragswetenschappers en orthopedagogen, medewerkers van residentiële en justitiële jeugdinstellingen, (school)maatschappelijk werk en onderwijs

Kosten
Bij aanmelding voor 16 oktober: € 279,- p.p. ex btw. Vanaf 16 oktober bedragen de kosten voor deelname € 299,- p.p. ex btw. 

Accreditatie is aangevraagd bij het SKJ, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V en NIP/NVO.