Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling en huiselijk geweld

ReeHorst, Ede
265 Welzijnswerk, Jeugdzorg, GGZ

Details evenement

08 september 2016
09:00 uur
ReeHorst, Ede
Bohn Stafleu van Loghum - zorgwelzijncongressen.nl
aanmelder@bsl.nl
030 - 638 36 38
€ 229,-
Nederland telt ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandeling. Professionals en instellingen hebben een belangrijke rol in het bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Professionals zijn verplicht om te werken met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen moet worden omgegaan. Maar in de praktijk werkt de Meldcode nog niet optimaal, mist er aandacht voor herhaald slachtofferschap en blijkt praten met kinderen en samenwerken een heikel punt.

Wat leert u tijdens het Jeugdhulpcongres | Kindermishandeling en huiselijk geweld?
- U verdiept zich verder in de Meldcode en kunt beter signaleren
- U brengt (mogelijke) aanpassingen op de Meldcode en de uitvoer daarvan in de praktijk
- U begrijpt de monitorfunctie van Veilig Thuis beter
- U krijgt inzicht in het voorkomen van herhaald slachtofferschap bij kinderen
- U leert interdisciplinair samenwerken
- U leert duurzaam samenwerken met betrokken organisaties

Bestemd voor
Professionals, beleidsmakers en bestuurders uit de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie en GGZ. Ook relevant voor beleidsmedewerkers en projectleiders binnen gemeenten op gebied van (jeugd)zorg en sociale zaken.