Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Slachtofferschap, Trauma en Geweld - een onontwarbare kluwen?

Antropia, Driebergen
183 Welzijnswerk, Wijkteam, Jeugdzorg, GGZ

Details evenement

25 mei 2016
08:45 uur
Antropia, Driebergen
Fivoor, Espri, Bavo europoort in samenwerking met Stichting Sympopna.
info@sympopna.nl
06 - 83191953
€ 295,00

In de media is er relatief veel aandacht voor psychiatrische patiënten die een ernstig geweldsdelict hebben gepleegd. Veel minder is bekend dat mensen met een psychiatrische aandoening zelf veel vaker slachtoffer van geweld en andere misdrijven zijn dan mensen zonder een dergelijke aandoening.

Hierdoor zijn deze cliënten veel vaker getraumatiseerd, niet alleen als volwassenen, maar ook vaak al als kinderen. Soms leiden traumatisering en slachtofferschap tot daderschap. Maar andersom kan ook: daderschap kan leiden tot traumatisering en eigen slachtofferschap. Er ontstaat zo een ingewikkelde kluwen van oorzaak en gevolg, en mensen met psychiatrische aandoeningen kunnen ten onrechte het stigma krijgen dat ze veel gevaarlijker zijn dan anderen.

Tijdens dit congres gaan we hierop in. We spreken onder meer over victimisatie (slachtofferschap) en de relatie met huiselijk geweld, kindermishandeling en vroegkinderlijke traumatisering. We willen victimisatie, trauma en geweld voorkomen, maar wat is de rol van de diverse partijen hierin (gemeente, jeugdzorg, GGz, justitie en politie)? Hoe lukt het ons om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en te bestrijden? Hoe kunnen we opgelopen trauma´s effectief behandelen? En hoe kunnen we van kwetsbare mensen weer meer weerbare mensen maken?

Deze, en nog meer vragen komen uitgebreid aan de orde op dit belangrijke congres voor mensen werkzaam in de GGz, Jeugdzorg en andere welzijnsinstellingen, bij gemeenten, politie en justitie.