Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Conferentie Afstand ter Adoptie

Seats2Meet, Amersfoort
334 Welzijnswerk, Jeugdzorg

Details evenement

26 mei 2016
10:00 uur
Seats2Meet, Amersfoort
Fiom
info@fiom.nl
088-1264900
€ 180 Euro regular, € 160 Euro vroegboekers

Rond het thema Afstand ter adoptie zijn diverse ontwikkelingen gaande. Zo zijn door de transitie Jeugdzorg nieuwe partijen betrokken en brengt de begeleiding van vluchtelingen met een voornemen tot afstand specifieke vragen met zich mee.

Fiom organiseert op 26 mei een werkconferentie over begeleiding bij afstandszaken.

Hulpverleners en andere professionals die met afstand ter adoptie te maken (kunnen)krijgen, krijgen tijdens deze conferentie:
- Meer zicht op: Wie doen er afstand? Hoe vaak komt het voor? Wat zijn motieven?
- Een inleiding en deelsessie van rechter dr. Ian Curry-Sumner over de rechten van de biologische vader/verwekker
- Een helder beeld van de juridische gang van zaken, samenwerkingsafspraken en de begeleiding rond afstand ter adoptie
- Zicht op (on)mogelijkheden in de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen bij afstand
- Uitwisseling van casussen, ethische dilemma’s
- Ervaringsverhalen van persoonlijk betrokkenen

Accreditatie is aangevraagd voor:
Registerplein (Maatschappelijk Werkers en (sociaal) agogen)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (professionals in de jeugdsector)
KNOV (verloskundigen).

Meer informatie: fiom.nl/conferenties