Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

5e Jaarlijkse Conferentie over (opleiden voor) Sociaal Werk. Thema: SOCIAL WORK IN A SOCIETY UNDER PRESSURE - Keeping our Professional Principles and Standards Upright

NHL en Stenden Hogeschool, Leeuwarden
306 Welzijnswerk, Ouderenzorg, Wijkteam, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

05 februari 2016
09:00 uur
NHL en Stenden Hogeschool, Leeuwarden
NHL en Stenden Hogeschool in Leeuwarden
w.blok@nhl.nl
90 Euro voor professionals, 25 Euro voor niet-werkenden en oudere jaars studenten
De Afdeling Welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool en de School of Social Work & Arts Therapies van Stenden Hogeschool organiseren de 5e Jaarlijkse Internationale Conferentie over Sociaal Werk met vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland, beroepsgerichte workshops en een plenaire discussie.
De conferentie is op vrijdag 5 februari 2016 van 09:00-17:00 uur in Leeuwarden.
Het thema is:

SOCIAL WORK IN A SOCIETY UNDER PRESSURE
Keeping our Professional Principles & Standards Upright

THEMA EN DOEL - Sociaal werkers bevorderen het welzijn in de samenleving. Zij laten zich daarbij leiden door sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit (Internationale definitie Social Work, IFSW & IASSW, 2014). Sociaal werkers ervaren in hoge mate de druk in en op hun land van de toenemende (inter)nationale problemen van economische-, politieke-, sociale-, culturele- en religieuze aard. Dit leidt tot vele vragen, zoals: hoe daarmee om te gaan? Hoe op een efficiënte manier effectieve hulp te bieden? En hoe houden wij daarbij onze professionele principes en ethische codes overeind? Tijdens de conferentie analyseren wij de actuele maatschappelijke situatie, buigen wij ons over de consequenties voor het sociaal werk en maken wij een begin met het geven van antwoorden. 

DOELGROEP - De conferentie is bedoeld voor sociaal werkers, docenten en onderzoekers uit Nederland en België, alsmede voor master studenten en voor parttime- en ouderejaars bachelor studenten. Collega’s uit andere landen zijn welkom. Er worden, evenals verleden jaar, meer dan 200 deelnemers verwacht. Voor HBO-professionals is registratie van deze conferentie aangevraagd voor het toekennen van registerpunten bij het Registerplein, voorheen Bamw. 
 
PROGRAMMA - Na de introductie door conferentieleider drs. Willem Blok, zal dr. Rory Truell, secretaris generaal van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW), ingaan op het conferentiethema. Na hem spreekt professor dr. Margo Trappenburg over de positie van sociaal werkers en of zij ook “nee” kunnen zeggen als dat nodig is. ’s-Middags houdt dr. Mark Garavan uit Ierland een prikkelend betoog over de controlefuncties en emancipatietaken van sociaal werkers. In twee rondes van elk acht workshops wordt het conferentiethema samen met de deelnemers uitgewerkt, waarbij actuele ontwikkelingen, de beroepspraktijk, de opleiding en de eigen ervaringen van de deelnemers aan bod komen. In een afsluitend plenair forum gaan de sprekers en workshopleiders met de deelnemers en met elkaar in gesprek over de bevindingen van de conferentie. De voertaal tijdens de plenaire zittingen van de conferentie is Engels. Vijf van de acht workshops zijn Nederlandstalig en drie zijn in het Engels. 
  
KOSTEN - De deelnemersbijdrage is 90 Euro voor professioneel werkenden en 25 Euro voor studenten, vrijwilligers en niet-werkende collega’s. Lunch, koffie, thee, borrel en hapjes na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.

AANMELDING - Voor aanmelding kunt u terecht op www.nhl.nl/socialworkconference Hier vindt u nadere informatie en een inschrijfformulier, zowel in het Engels als het Nederlands. Wacht niet te lang met inschrijven, want vol = vol!
  
Heeft u vragen? Mail dan naar w.blok@nhl.nl.

Graag tot ziens op vrijdag 5 februari 2016!

Namens de voorbereidingscommissie,

Willem Blok
Senior docent, organisator & conferentieleider

Het adres van de hogescholen is Rengerslaan 8 (Stenden) en 10 (NHL) in Leeuwarden. De stad is goed bereikbaar per auto en trein. Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa.