Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Stadsconferentie De (On)veilige Stad

Polanentheater, Amsterdam
41 Welzijnswerk, Wijkteam, Jeugdzorg, GGZ

Details evenement

24 november 2016
13:00 uur
Polanentheater, Amsterdam
Kennisnetwerk Amsterdam
Gratis
Het thema veiligheid houdt de maatschappelijke en politieke gemoederen al tijden bezig. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren de criminaliteitscijfers verder dalen blijven onveiligheidsgevoelens in de buurt stabiel. Dit verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid kan leiden tot verkeerde prioriteiten. Hoe kunnen we met z'n allen de buurten echt veiliger maken én het gevoel van onveiligheid verminderen?

Stadsconferentie 'De (On)veilige Stad'
Tijdens de Stadsconferentie De (On)Veilige Stad op donderdag 24 november in het Polanentheater gaan we op 5 verschillende gebieden op zoek naar verbinding en echte oplossingen die bijdragen aan een veiligere buurt. Hierbij laten we ons inspireren door gastspreker Marc Schuilenburg die met zijn verhaal over positieve veiligheid een andere invalshoek belicht. In diverse deelsessies gaan we op zoek naar oplossingen en delen we ervaringen uit op het gebied van radicalisering, schoolveiligheid, woonveiligheid, huiselijk geweld en veiligheid in de buurt.

Meld je aan via: www.kennisnetwerk-amsterdam.nl1. Huiselijk geweld
Hoe kunnen verschillende organisaties samenwerken om huiselijk geweld te bestrijden? De visie van Veilig Thuis – het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de overheid – is daarbij dat veiligheid voorop moet staan, en daarna pas zorgtrajecten en andere hulpverlening ingezet moeten worden. In deze deelsessie presenteren GZ-psychologen Judith Yntema (FamilySupporters) en Lotte Soeters (Bascule) de laatste inzichten over samenwerking rondom een gezin en hoe je met elkaar veiligheid voorop stelt. Ook is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wat dit voor ieders eigen organisatie betekent.

2. Schoolveiligheid
In deze bijzondere workshop bekijken we veiligheid op en om de school door de ogen van leerlingen. Voor een school is een veilig pedagogisch klimaat van groot belang. Maar een school heeft ook te maken met veiligheidsvraagstukken die van buiten de school naar binnen komen. Hoe gaat een school hiermee om en wat betekent dit voor de omgeving van de school? En: waar houdt de verantwoordelijkheid van een school op? Inleiding door Jan-Heinemeijer (Calandlyceum) en samen met leerlingen van het (Calandlyceum) en het Montessori Lyceum Amsterdam gaan we dit vraagstuk ontleden.

3. Radicalisering
Veel professionals krijgen in hun dagelijkse praktijk signalen van radicalisering. Bijvoorbeeld docenten, maar ook jongerenwerkers en vrijwilligers van zelforganisaties. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Hoe gaat u het gesprek aan, behoudt u verbinding en wat zijn verdere stappen die u kunt ondernemen? Mounir Dadi van het Meldpunt Radicalisering gaat tijdens deze deelsessie op deze kwesties in. Mohammed Moumame en Hichem Darif (Spirit) komen met verhalen uit de praktijk. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen en het aangaan het gesprek.

4. Woonveiligheid
Een veilige woning is voor velen de basis. Echter, gebeurtenissen verderop in de straat, berichten in de media of ervaringen uit het verleden kunnen voor een verhoogd gevoel van onveiligheid zorgen. Zelfs als de objectieve veiligheid op zich in orde is. In deze deelsessie bekijken we hoe we mensen zich veiliger kunnen laten voelen in hun eigen woning.

5. Veiligheid in de buurt
In de Groene Zoom naast het Waterlandplein in Amsterdam-Noord zorgde een grote groep mensen uit de buurt én van ver voor flinke overlast. Standaardmaatregelen van politie, stadsdeel en gemeente hielpen niet om deze overlast terug te dringen. Annerieke Coenraads, beleidsadviseur en projectleider bij gemeente en politie, heeft in een vernieuwende aanpak met veldwerkers, het WPI, de politie, het gebiedsteam en het sociaal team ervoor gezorgd dat de overlast uiteindelijk is opgehouden. Tijdens deze deelsessie deelt Annerieke hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en vertelt zij over de dilemma’s die dit ook geeft: welke sturingsmechanismen zet je in, hoe kom je tot echte actie met de buurt én de overlastgevers samen en hoe maak je duidelijke afspraken over communicatie. Vervolgens kijken we op basis van deze case naar onze eigen praktijk.