Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Signalering en aanpak van radicalisering

Postillion Hotel, Bunnik
164 Wijkteam, Jeugdzorg, WMO

Details evenement

08 november 2016
09:00 uur
Postillion Hotel, Bunnik
Studiecentrum Kerckebosch.nl
€ 495,00 excl. BTW per persoon.
In deze cursus krijgt u een gedegen psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt tevens inzicht in de op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering. Dit doen we op drie niveaus: voorkomen dat mensen zich aansluiten, voorkomen dat mensen verder radicaliseren en individuele uittreding en het einde van radicale groepen.

Het niet tijdig herkennen en aanpakken van radicalisering, kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot maatschappij ontwrichtende criminaliteit. De problematiek van radicalisering en van racistische en extremistische uitingen onder jongeren is een belangrijk aandachtspunt geworden. De toenemende polarisatie in de samenleving leidt de laatste jaren tot meer radicalisering onder jongeren. Hoe langer wordt gewacht met ingrijpen, hoe moeilijk deradicalisering wordt.

Helaas ontbreekt tot op heden een planmatige aanpak, gebaseerd op inzichten uit gedragswetenschappelijk onderzoek. Hier wil deze cursus verandering in brengen. U krijgt u een gedegen sociaal-psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt tevens inzicht in wetenschappelijk gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering.

Door het bijwonen van deze cursus krijgt u inzicht in:
- Drijfveren van radicalisering en de aanpak van drijfveren
- De duiding van signalen vanuit het radicaliseringsproces
- Het radicaliseringsproces en deradicalisering vanuit een systeemaanpak
- Individuele uittreding en het einde van radicale groepen
- Succesfactoren voor deradicalisering

Docent
drs. Arjan de Wolf
Sociaal psycholoog, gedragswetenschappelijk trainer, adviseur en directeur
De Wolf Training & Advies