Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

De aanpak van Radicalisering

Hotel Breukelen, Breukelen
221 Jeugdzorg

Details evenement

09 april 2015
12:00 uur
Hotel Breukelen, Breukelen
Studiecentrum Kerckebosch

Het niet tijdig herkennen en aanpakken van radicalisering, kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot maatschappij ontwrichtende criminaliteit. Sinds de moord op Theo van Gogh, dit jaar tien jaar geleden, is de problematiek van radicalisering en van racistische en extremistische uitingen onder jongeren een belangrijk aandachtspunt geworden. De toenemende polarisatie in de samenleving leidt de laatste jaren tot meer radicalisering onder jongeren. Hoe langer wordt gewacht met ingrijpen, hoe moeilijk deradicalisering wordt.

Sociaal-psychologische analyse van radicalisering en mogelijkheden voor deradicalisering
Wat is de afgelopen tien jaar bereikt? Helaas ontbreekt tot op heden een planmatige aanpak, gebaseerd op inzichten uit gedragswetenschappelijk onderzoek. Hier wil deze cursus verandering in brengen. U krijgt u een gedegen sociaal-psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt inzicht in wetenschappelijk gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering.

Door het bijwonen van deze cursus krijgt u inzicht in:

Drijfveren van radicalisering en de aanpak van drijfveren
Het radicaliseringsproces en deradicalisering vanuit een systeemaanpak
Individuele uittreding en het einde van radicale groepen
Succesfactoren voor deradicalisering
Succesfactoren voor deradicalisering

In deze cursus krijgt u een gedegen psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt inzicht in de op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering. Dit doen we op drie niveaus: voorkomen dat mensen zich aansluiten, voorkomen dat mensen verder radicaliseren en individuele uittreding en het einde van radicale groepen.