Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Symposium "Maatwerk in behandeling - niet te veel en niet te weinig" en "Grenzen van de jeugd GGZ"

Jaarbeurs Congres- en vergadercentrum, Utrecht
170 Jeugdzorg, GGZ

Details evenement

05 maart 2015
09:00 uur
Jaarbeurs Congres- en vergadercentrum, Utrecht
Boerhaave Nascholing
071-5268500
€ 295
Maatwerk in behandeling - niet te veel en niet te weinig

Het veld waarbinnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland wordt uitgeoefend, is sterk in beweging. Er bestaat een tendens om de nulde en eerste lijn te versterken. Om ook in een veranderend stelsel goede zorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek te kunnen garanderen, is het essentieel dat vroegherkenning, triage naar de juiste vorm van hulp en diagnostiek binnen de jeugdgezondheidszorg en huisartsenpraktijk optimaal verlopen. Samenwerken met deze sectoren wordt steeds belangrijker voor het vak van de kinder- en jeugdpsychiater. Tijdens deze ochtend komen de nieuwste inzichten met betrekking tot triage en vroegdiagnostiek aan de orde.

Grenzen van de jeugd GGZ

De kinder- en jeugdpsychiatrie kent verschillende goed uitgewerkte protocollen voor behandeling van diverse aandoeningen. Ook is er vaak een duidelijk beeld over wat in welke setting qua diagnostiek en behandeling kan plaatsvinden.
We zoeken de grens op van behandelmogelijkheden, zowel qua behandelinhoud als qua plaats van behandeling. Wat betreft behandeling zal het soms gaan over ethiek, dan weer over nieuwe vormen van behandeling. Zo zal palliatieve behandeling bij anorexia nervosa toegelicht worden, zal gekeken worden naar EMDR toegepast bij autisme en zal Mindfulness voor ouders van patiëntjes met ontwikkelingsstoornissen worden besproken.
Qua plaats van behandeling kijken we ook over de culturele en fysieke grenzen heen: hoe zet je voor Marokkaanse mensen een behandelaanbod neer, wat zijn de do’s en don’ts?

Doelgroepen

Dit symposium is bestemd voor kinder- en jeugdpsychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding èn voor aanverwante beroepsgroepen zoals psychologen, kinderartsen, jeugdartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en orthopedagogen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, NIP (K&J), NVO, NVK en ABC1 (NVAVG).