Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Symposium "Kinderpsychiatrie in de sociale (buiten)wereld" en "Over- en onderdiagnose"

Jaarbeurs Congres- en vergadercentrum, Utrecht
189 Jeugdzorg

Details evenement

06 maart 2015
09:00 uur
Jaarbeurs Congres- en vergadercentrum, Utrecht
Boerhaave Nascholing
071-5268500
€ 295
Kinderpsychiatrie in de sociale (buiten)wereld

Vanaf 2015 behoort de kinderpsychiatrie tot het sociale domein. Dit past in een al jarenlange vraag om meer naar buiten te treden, beschikbaar te zijn met onze kennis en kunde in de wijk en in de jeugdzorg. Tijdens de lezingen deze ochtend zal getoond worden hoe dit op meerdere vlakken nu al in de praktijk gebeurt. Verschillende unieke projecten zullen de revue passeren. Hoe onze kennis gebruikt wordt in de forensische jeugdzorg, hoe kinderen met ernstige stoornissen thuis geholpen worden, hoe onze kennis vertaald wordt naar de gemeente. Ook zal besproken worden hoe de kracht van gezinnen ingezet kan worden in de reguliere kinderpsychiatrische behandeling.

Over- en onderdiagnose

Demedicaliseren, normaliseren, overdiagnostiek, … het zijn termen waar we de laatste jaren steeds meer mee geconfronteerd worden. Het zorgt voor twijfel en verwarring bij kinderpsychiaters. Dit vak oefenen we immers uit om kinderen en gezinnen te helpen. Tijd om enkele denkers op dit vlak aan het woord te laten en met hen in debat te gaan. Het debat zal voorafgegaan worden door een lezing van Trudy Dehue, die in haar recente boek ‘Betere mensen’ beschrijft hoe de hele maatschappij verandert en een samenspel van factoren ervoor zorgt dat mensen steeds vaker beroep doen op de medische sector. Deze lezing en de stellingen van de andere sprekers zullen wellicht voldoende voer leveren voor een boeiend debat.

Doelgroepen

Dit symposium is bestemd voor kinder- en jeugdpsychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding èn voor aanverwante beroepsgroepen zoals psychologen, kinderartsen, jeugdartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en orthopedagogen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, NIP (K&J), NVO, NVK en ABC1 (NVAVG).