Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Strategische Personeelsplanning

t/m 24-03-2015 - Utrecht
220 Welzijnswerk, Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

09 - 24 maart 2015
10:00 uur
Utrecht
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
+31 (0)40 246 02 20
€2.980,- (ex. BTW)

Strategische Personeelsplanning – waarom?
Mede gedwongen door de economische crisis zijn veel organisaties genoodzaakt kritisch naar hun loonkosten te kijken en waar nodig hun workforce in te krimpen en te flexibiliseren. Niet alleen bezuinigingen, maar ook vergrijzing, reorganisaties, fusies, outsourcing, enz. vragen om een voortdurende aanpassing van uw personeelsbestand, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Een van de belangrijkste HR topics op dit moment is daarom Strategische Personeelsplanning.

Strategische Personeelsplanning – wat is het?
Strategische Personeelsplanning is een stuurinstrument om uw medewerkers nu en op de lang(e)(re) termijn effectief te kunnen inzetten voor de realisatie van de organisatiestrategie. Met Strategische Personeelsplanning kunt u tijdig gerichte maatregelen treffen voor de juiste in-, door- en uitstroom van uw personeel, niet alleen in kwantitatieve maar ook in kwalitatieve zin door een analyse van competenties, mobiliteit, kwaliteit, vaardigheden, talenten en loonkosten te maken. Strategische Personeelsplanning betekent voortdurend en systematisch bijsturen en anticiperen terwijl uw organisatie en omgeving volop in beweging zijn.

Strategische Personeelsplanning – implementeren en professionaliseren
In deze 4-daagse training Strategische Personeelsplanning doet u de benodigde kennis op en ontwikkelt u de juiste vaardigheden om Strategische Personeelsplanning structureel toe te passen. U beschikt over een concreet stappenplan en een toepasbaar model om Strategische Personeelsplanning te implementeren en te professionaliseren.

Strategische Personeelsplanning – resultaat training
Na de training Strategische Personeelsplanning bent u in staat een heldere analyse te maken van de kwaliteit van uw personeelsbestand. U heeft inzicht in de strategische doelstellingen van uw organisatie en u kunt invulling geven aan of adviseren over Strategische Personeelsplanning binnen uw organisatie op middellange en lange termijn.

Strategische Personeelsplanning – niveau training
Deze training over Strategische Personeelsplanning wordt gegeven op HBO (+) niveau.