Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Schuldhulpverlening in de nieuwe context

Carlton President , Maarssen
222 Welzijnswerk, Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

26 maart 2015
09:00 uur
Carlton President , Maarssen
Zorg + Welzijn
078 - 625 38 91
€ 349, -

Op 1 januari 2015 veranderde het sociale landschap in Nederland. Gemeenten krijgen grote nieuwe bevoegdheden op het terrein van participatie, zorg en jeugdzorg. Bij de inpassing van de nieuwe verantwoordelijkheden wordt van gemeenten verwacht dat ze een flinke bezuiniging realiseren.

Feit is dat de herinrichting van het sociaal domein grote gevolgen heeft voor mensen met (problematische) schulden, schuldhulpverlenende organisaties, bewindvoerders, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij de aanpak van de schuldenproblematiek. En hoe gaat u daar als professional mee om?

Tijdens dit actualiteitencongres Schuldhulpverlening wordt verkend wat de eerste ervaringen zijn van de aanpak van schuldenproblematiek in de nieuwe context. 

 

In stroomversnelling wordt u door Mr. Erica Schruer op de hoogte gesteld van de veranderingen in de schuldhulpverlening. Ze neemt u op bevlogen wijze mee in de actuele ontwikkelingen, relevante jurisprudentie en nieuwe wet-& regelgeving. 
 
 
Dr. Nadja Jungmann bespreekt de positie van schuldhulpverlening in de wereld van decentralisaties, de eerste ervaringen met schuldhulpverlening in de wijkteams en de positie van schuldenaren met onoplosbare schulden.

Waarom u dit congres niet mag missen:
 
• U ontdekt de gevolgen voor schuldhulpverlening door de herinrichting van het sociale domein
 
• U krijgt de voor- en nadelen van het werken in wijkteams met betrekking tot de brede intake en schuldhulpverlening
 
• U leert van de eerste ervaringen met de aanpak van schuldenproblematiek in de nieuwe context 
 
Meer informatie via: www.congresschuldhulpverlening.nl