Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Schuldhulpverlening en privacy: Denken, Durven, Doen!

Hotel Veenendaal, Veenendaal
385 WMO

Details evenement

03 maart 2015
12:00 uur
Hotel Veenendaal, Veenendaal
Studiecentrum Kerckebosch

Privacy wordt een steeds belangrijker aandachtspunt binnen het werkveld van de schuldhulpverlening. Verschillende ontwikkelingen spelen daarin een rol, zoals integrale hulpverlening, preventie, vroegsignalering en aandacht voor het gedrag en de motivatie van schuldenaar. Dit heeft tot gevolg dat meer en gevoeliger gegevens worden verwerkt en dat gegevens vaker domein- en organisatieoverstijgend worden uitgewisseld. Daarnaast staat privacy nadrukkelijk in de aandacht en wordt wet- en regelgeving verder aangescherpt. De docent neemt u in vogelvlucht mee in de wondere wereld van het verwerken van persoonsgegevens en privacy. Hij gaat daarbij in op concrete ervaringen of dichtbij schuldhulpverlening.

Privacy en sociale wijkteams
Met de komst van sociale wijkteams of gebiedsteams wordt privacy een steeds belangrijk onderwerp voor de financiële hulpverlening. Wat mag je doen op het gebied van gegevensuitwisseling met samenwerkingspartners uit de wijkteams? Hoe staat het met het voorgenomen Besluit gegevensuitwisseling van het ministerie van SZW en wat betekent dat voor de uitvoeringspraktijk? Hoe staat het met de meldplicht datalekken en wat betekent dat?

Privacy en vroegsignalering
Met de toenemende aandacht voor preventie en vroegsignalering worden gegevens uitgewisseld van personen waarvan de schuldenproblematiek nog beperkt is. Onder welke voorwaarden is uitwisseling van gegevens dan mogelijk? En met welke partijen?

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

De actuele ontwikkelingen in de verwerking van persoonsgegevens en privacy
De basisprincipes van privacybescherming
Wat u moet weten van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving
Welke ervaringen er zijn en wat u daarvan kunt leren?
Verder innoveren met persoonsgegevens en tegelijkertijd de privacy beschermen
Welke verantwoordelijkheid u moet nemen?