Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Mind the body, naar een betere lichamelijke gezondheid en leefstijl van patiënten met een ernstige psychische aandoening

Reehorst, Ede
245 GGZ

Details evenement

11 februari 2015
08:45 uur
Reehorst, Ede
Het Trimbos-instituut, de V&VN (beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden), lectoraat GGZ-verpleegkunde / Hogeschool Inholland en Stichting Sympopna
info@sympopna.nl
06 – 83191953

295,00

De afgelopen jaren zijn er veel inspanningen verricht om de lichamelijke gezondheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening te verbeteren. Daar is alle reden toe. Lichamelijke ziekten bij deze patiëntengroep dragen bij aan vroegtijdig overlijden met ruim 20 jaar ten opzichte van de algemene populatie. Zij vormen een ernstige bedreiging van hun kwaliteit van leven. In GGZ-instellingen zijn veel activiteiten gaande gericht op gezondheidsverbetering. Somatische screeningen worden steeds systematischer uitgevoerd, ziekten worden vroegtijdiger onderkend en effectiever behandeld, en er is meer aandacht voor preventie, onder meer via leefstijlbevordering.

Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen jaren is de ontwikkeling van twee landelijke multidisciplinaire richtlijnen, de eerste gericht op goede somatische screening, de tweede gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl van de patiënt. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut in nauwe samenwerking met alle relevante beroepsverenigingen. Ook is het cliënt- en naastbetrokkenenperspectief nadrukkelijk meegenomen in de richtlijnen. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vervullen een sleutelpositie binnen deze richtlijnen. De totstandkoming van de richtlijnen vormt een belangrijke mijlpaal: er is nu een landelijke standaard beschikbaar voor somatische screening en leefstijlbevordering voor patiënten met een ernstige psychische aandoening. Het verschijnen van deze richtlijnen is de aanleiding tot het organiseren van Mind the Body II, dit in navolging van het succesvolle Mind the Body I dat wij ruim drie jaar geleden organiseerden.

Tijdens dit congres komen zeer uiteenlopende thema’s aan bod op het gebied van gezondheidsbevordering en leefstijl van mensen met een ernstige psychische aandoening. De alledaagse praktijk staat centraal. De dag gaat er vooral over hoe we – in gezamenlijkheid met patiënten, familieleden en professionals - concreet werk kunnen maken van een betere lichamelijke gezondheid van de patiënt. We hebben nu alles in handen om hier uitvoering aan te kunnen geven. Het motto is dan ook: ‘Aan de slag!’.

Het volledige programma en de inschrijfmodule vindt u op http://www.sympopna.nl/mtb11.html