Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Mind the body, Over de signalering van lichamelijke problemen en pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Reehorst, Ede
175 Welzijnswerk, Gehandicaptenzorg

Details evenement

12 februari 2015
08:45 uur
Reehorst, Ede
Trimbos-instituut, de V&VN, VGN en de Stichting Sympopna.
info@sympopna.nl
06 – 83191953
295,00

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in
veel gevallen minder goed in staat om signalen van lichamelijk ongemak en pijn goed aan te geven. Terwijl zij juist vaker lichamelijke aandoeningen hebben
dan mensen zonder een verstandelijke beperking.
Als begeleider of zorgverlener van mensen met een verstandelijke beperking moet je daarom alert zijn
op signalen die aangeven of de cliënt mogelijk last heeft van een lichamelijk probleem of pijn. Door dit in een vroeg stadium op te merken, kan er snel iets aan gedaan worden. De lichamelijke klacht kan worden aangepakt of er kan pijnbehandeling ingezet worden. Voor jou als begeleider of zorgverlener is het niet altijd makkelijk om deze signalen te herkennen en vervolgens te weten wat je het beste kan doen.


Om je hierbij te helpen zijn recent twee landelijke multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in nauwe samenwerking met experts en vertegenwoordigers van beroeps-, familie- en cliëntenverenigingen. Het gaat om de volgende richtlijnen:

- Richtijn ‘Signaleren van lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking’; 


- Richtlijn ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’. 


Het verschijnen van beide richtlijnen vormt de aanleiding tot het organiseren van een landelijk congres over de lichamelijke zorg aan cliënten met
een verstandelijke beperking. Tijdens dit symposium staan de beide richtlijnen centraal. In lezingen en workshops komen uiteenlopende thema’s aan bod betreffende de lichamelijke zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking, waarbij de samenhang tussen signaleren, meten en weten en de gang naar de dokter in alle onderdelen terug te vinden is.