Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Privacy in de Praktijk

Van Der Valk Congreshotel , Veenendaal
306 Welzijnswerk, Wijkteam, Jeugdzorg, WMO

Details evenement

26 november 2015
09:00 uur
Van Der Valk Congreshotel , Veenendaal
Reed Business Events
061-0901864
499

Seminar Privacy in de Praktijk

 

Alles over de nieuwe privacywetgevingen
Dit jaar krijgt uw organisatie te maken met vernieuwde en aangescherpte wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. In Nederland wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) van kracht en ook de Europese regelgeving wordt aangescherpt met de General Data Protection Regulation. Enkele regels moet u gelijk al in uw organisatie implementeren en voor anderen krijgt u maximaal 2 jaar de tijd. Lukt het niet om de zaken op orde te krijgen, dan zal het College Bescherming Persoonsgegevens, dat in de toekomst Autoriteit Persoonsgegevens zal worden, hoge boetes opleggen en is zelfs persoonlijke aansprakelijkheid een mogelijk gevolg!
 Welke maatregelen moet u als organisatie nemen door nieuwe privacywetgevingen? 
Voor overheidsinstanties, gemeenten en andere organisaties verandert er veel op het gebied van privacy en informatieveiligheid. De nieuwe regelgeving heeft grote invloed op uw bedrijfsvoering bij de omgang met persoonsgegevens. Dit betekent voor u bijvoorbeeld: 

* Strengere regels voor het beheer van persoonsgegevens en waarborgen van privacy
* Binnen 24 uur moeten datalekken verplicht gemeld worden. Zo niet, dan riskeert u hoge boetes
* U bent verplicht om een functionaris gegevensbescherming (privacy officer) aan te stellen

 

Dit seminar biedt u de laatste stand van zaken en praktische sessies
Tijdens dit praktische seminar bieden we een vertaalslag van theorie naar praktijk. We maken samen de balans op en geven u inzicht in de actuele stand van zaken rondom wetgevingen en de gevolgen. In deelsessies bieden we diverse onderwerpen en checklists om uw organisatie privacywetproof te maken! Interactie en samenwerking staan centraal tijdens deze dag. Experts brengen inspirerende cases en geven antwoorden op vragen als:  

* Welke nieuwe regels en wetten hebben de meeste impact? 
* Hoe verwerkt, bewaart en beschermt u persoonsgegevens op de juiste manier? 
* Wat betekent de grotere aansprakelijkheid voor u en de organisatie? 
* Hoe gaat u om met incidenten en de meldplicht van datalekken?
* Hoe zorgt u voor bewustzijn binnen de hele organisatie?  
* Wat is de rol van de verplichte Functionaris Gegevensbescherming?