Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Eén jaar ploeteren met de nieuwe Jeugdhulp en Jeugdbescherming in 2015

NBC, Nieuwegein
246 Jeugdzorg

Details evenement

23 november 2015
09:00 uur
NBC, Nieuwegein
Studiecentrum Kerckebosch
395,- exclusief btw
De sprekers lichten de ervaringen na (bijna) een jaar werken met de nieuwe wetten toe. Welke knelpunten worden gesignaleerd, mede in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten? En welke mogelijke oplossingen zijn er voor het werk van (beleids)juristen en advocaten?

Vernieuwing van de zorg voor jeugd: de ervaringen
De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de Jeugdwet, die voorziet in de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp naar gemeenten, zijn op 1 januari 2015 in werking getreden.

Hebben deze wetswijzigingen inderdaad geleid tot een verbetering in de hulp aan kinderen en hun gezinnen en hoe is het gesteld met de kinderbescherming nieuwe stijl en de jeugdhulp? Hoe verlopen (procedures tot) gesloten plaatsingen? Hoe hebben de gemeenten hun rol opgepakt?

Kortom, hoe zijn de eerste ervaringen met deze totale herziening van de jeugdzorg en ingrijpende wijzigingen hiervan voor uw (juridische) praktijk?

Onderwerpen en vragen die centraal staan tijdens de themadag:

- Praktijkervaringen met de Jeugdwet, de stelselwijziging jeugdzorg en de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
- Veranderde rol van de Raad voor de Kinderbescherming
- De kinderrechter en de herziene kinderbeschermingsmaatregelen, mede in relatie tot de Jeugdwet en het jeugdstrafrecht
- Positie van de landelijk werkzame instellingen
- Invloed van de gemeente op de uitvoering van de jeugdhulp en jeugdbescherming
- Pleegzorg en de herziene kinderbeschermingsmaatregelen
- De OTS bij omgangsproblemen
- Uitbreiding rol gezinsvoogd en bijzondere curatoren in jeugdzaken/OTS
- De positie van jeugdbescherming in het huidige stelsel

Dagvoorzitter: dr. Paul Vlaardingerbroek