Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

postacademische beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

t/m 01-12-2015 - Huize Heyendael, Geert Grooteplein 9, campus Radboudumc, Nijmegen
858 Ouderenzorg, Jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

07 januari - 01 december 2015
13:30 uur
Huize Heyendael, Geert Grooteplein 9, campus Radboudumc, Nijmegen
Sectie Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Radboudumc
024-3613359
5950

De postacademische beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector is bedoeld voor hoger opgeleiden in de zorg die zich morele vragen stellen bij hun werk en zich in reflectie op die vraagstukken willen bekwamen. De deelnemers maken zich een ethische woordenschat eigen, verdiepen zich in ethische theorieën en ze oefenen zich in gespreksmethodieken voor moreel overleg en ethische reflectie. Na afronding van de opleiding zijn deelnemers in staat in de eigen organisatie vruchtbare communicatie over de ethische kant van het zorgwerk te initiëren.

Voor huisartsen is Ethiek in de Huisartspraktijk ontwikkeld, speciaal toegespitst op de morele problemen in de huisartspraktijk.

De opleiding heeft een eigentijdse onderwijsstijl. Naast korte hoorcolleges is er veel interactiviteit, zelfwerkzaamheid en persoonlijke feedback. Er is een sterke relatie met de beroepspraktijk van de deelnemers.

Ethiek in de Zorgsector is geaccrediteerd als nascholing door de KNMG voor huisartsen, voor specialisten ouderengeneeskunde en leden van de NVAVG. Voor andere specialisten regelen we accreditatie als men zich aanmeldt. Ook de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in de Zorg accrediteert Ethiek in de Zorgsector. Hetzelfde geldt voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd. Een Raad van Advies bestaand uit vertegenwoordigers van veld bewaakt de kwaliteit van de opleiding en de afstemming met het veld.