Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Jeugdhulp en jeugdbescherming vanaf 1 januari 2015!

NBC Nieuwegein, Nieuwegein
218 Jeugdzorg

Details evenement

26 januari 2015
09:00 uur
NBC Nieuwegein, Nieuwegein
Studiecentrum Kerckebosch

Vernieuwing van de zorg voor jeugd
Het civiele jeugdrecht is volop in ontwikkeling. De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de nieuwe Jeugdwet, die voorziet in de overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten, treden op 1 januari 2015 in werking. Het betreft een totale herziening van de jeugdzorg en ingrijpende wijzigingen voor uw (juridische) praktijk.

Wijzingen rechtspositie pleegouders in de jeugdzorgketen
Een andere belangrijke nieuwe wet die vorig jaar op 1 juli in werking is getreden is de Wet versterking positie pleegouders. Deze wet verbetert de rechtspositie van pleegouders ten opzichte van de overige partijen in de jeugdzorgketen van de Wet op de jeugdzorg en de financiële positie van pleegouders. De ervaringen uit het afgelopen jaar komen tevens aan bod tijdens deze themadag.

Zorg dat u kennis van zaken hebt
Wat de veranderingen zijn en wat zij voor het werk van advocaten en juristen, alsmede wat dit voor mogelijke gevolgen heeft in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten, wordt op deze themadag uitgebreid besproken door een keur van deskundige sprekers.

Onderwerpen en vragen die centraal staan tijdens de themadag:

De Jeugdwet, het besluit Jeugdwet en de stelselherziening jeugdzorg
De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen
Veranderende rol van de Raad voor de Kinderbescherming
De kinderrechter en de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen, mede in relatie tot de nieuwe Jeugdwet en het jeugdstrafrecht
Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen en de rechtspositie van pleegouders
De OTS bij omgangsproblemen
Uitbreiding rol gezinsvoogd en bijzondere curatoren in jeugdzaken/OTS
De positie van jeugdbescherming in het nieuwe stelsel