Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

4e Internationale Sociaal Werk Conferentie. Thema: de Capability Approach in Sociaal Werk.

NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool, Leeuwarden
525 Welzijnswerk, Ouderenzorg, Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, WMO

Details evenement

23 januari 2015
09:30 uur
NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool, Leeuwarden
NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool in Leeuwarden
w.blok@nhl.nl
058 2511311
80 Euro voor professionals; 25 euro voor studenten en vrijwilligers

De Afdeling Welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool en de School of Social Work and Arts Therapy van Stenden Hogeschool in Leeuwarden, organiseren op vrijdag 23 januari 2015 de 4e Jaarlijkse Studieconferentie over internationaal (opleiden voor) sociaal werk met vooraanstaande sprekers en uit binnen- en buitenland en beroepsgerichte workshops  in Leeuwarden.

DOELGROEPEN - De conferentie is bedoeld voor docenten, onderzoekers en sociaal werkers uit Nederland en België. Ook collega’s uit andere landen zijn welkom. Het thema dit jaar is: The Capability Approach (CA): a new theoretical and methodical framework for social work?

THEMA - De Capability benadering, waarvoor Amartya Sen uit India de grondslag heeft gelegd en waaraan Martha Nussbaum uit de VS een belangrijke bijdrage heeft geleverd, is, mede door de toepassing bij de Verenigde Naties, internationaal sterk in opkomst en trekt ook in kringen van sociaal werk en creatieve therapie steeds meer de aandacht.
"The Human Development approach is the one we need in the current crisis, because governments exist for the sake of people, to promote prosperous, free, and creative lives. So the new approach asks the right, the fundamental question: what choices do people's lives really offer them, and how can these opportunities be improved, in areas of central importance to a life worthy of human dignity? If we don't step back and ask this deep question, we're at risk of adopting a quick fix that will bring people no nearer to the rich and meaningful lives they deserve.”               (Martha Nussbaum in VPRO Tegenlicht op 16 februari 2009)

LEZINGEN & WORKSHOPS - Drie vooraanstaande sprekers uit Nederland, Duitsland en Engeland, te weten: Prof. Dr. Martin van Hees (Vrije Universiteit, Amsterdam), Prof dr. Elaine Unterhalter (Universiteit van Londen, Engeland) en Prof. Dr. Holger Ziegler (Universiteit van Bielefeld, Duitsland) zullen de deelnemers (verder) laten
kennismaken met de Capability Approach. In twee rondes van elk acht workshops wordt het thema verder uitgewerkt op diverse functie- en werkterreinen van sociaal werk, te weten: theorie en onderzoek, onderwijs, praktijk, methodiek, wijkteams, sociaalpedagogische hulpverlening en creatieve therapie.
Om uitwisseling en discussie te bevorderen wordt een gestructureerde opzet gevolgd met ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers. De voertaal tijdens de plenaire zittingen van de conferentie is Engels. Vijf van de acht workshops worden in het Nederlands gegeven. Er worden 200-250 deelnemers verwacht.

FORUMDISCUSSIE - In een uitgebreide, afsluitende forumdiscussie gaan de sprekers /workshopleiders met de deelnemers en met elkaar in gesprek over de bevindingen van de conferentie en over de vraag: “Hoe verder met de Capability Approach in het sociaal werk?”.

KOSTEN & AANMELDING - De kosten bedragen 80 Euro voor professioneel werkenden en 25 Euro voor studenten, vrijwilligers en niet-werkende collega’s. Lunch, koffie, thee en een borrel na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.
Voor aanmelding kunt u terecht op www.nhl.nl/socialworkconference. Hier vindt u ook nadere informatie. Wacht niet te lang met inschrijving: vol = vol !

P.s. Leeuwarden is goed bereikbaar per auto en trein en is aangewezen als culturele hoofdstad van Europa in 2018.

Met vragen kunt u terecht bij de organisator drs. Willem Blok: w.blok@nhl.nl