Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Leergang Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein

t/m 20-03-2015 - Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam
195 Jeugdzorg

Details evenement

26 september 2014 - 20 maart 2015
09:30 uur
Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam
Erasmus Academie
010-408 1839
€5.950,-

Bewust en strategisch kunnen interveniëren in dynamische ketens en netwerken; dat is het doel van de leergang Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein. Steeds meer mensen hebben de verantwoordelijkheid om maatschappelijke opgaven aan te pakken met anderen waar ze niets over te zeggen hebben, aangezien zij in dienst zijn bij andere organisaties. Voor deze regisseurs organiseert Erasmus Academie vanaf 26 september 2014 voor de zesde keer de succesvolle leergang Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein.

Een oud-deelnemer over de leergang: “Learning on the job in optima forma wat mij betreft. Mijn handelingsrepertoire is uitgebreid en mijn effectiviteit als ketenregisseur is merkbaar toegenomen”.

Inhoud

De leergang Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein bestaat uit zes bijeenkomsten van één dag. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst wordt een kick-off sessie georganiseerd. Deze sessie is gericht op de onderlinge kennismaking en geeft u verdere toelichting op de doelstellingen, aanpak en opbouw van de opleiding. De leergang wordt afgesloten met een beknopt essay, waarin u de stof betrekt op uw eigen opgave, organisatie en/of functioneren.

De opbouw van de leergang is zo gekozen dat gedurende de opleiding het accent verschuift van strategisch naar operationeel, en van mindset en inzicht naar instrumenten en vaardigheden.

De thema’s van de zes bijeenkomsten:

1. Waarom werken in Ketens en Netwerken?
2. Strategisch Interveniëren
3. Politiek en bestuur
4. Uitvoering organiseren
5. Governance in netwerken en ketens
6. Horizontaal leiderschap

Resultaat

Na afloop van de leergang Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein hebt u: 
  • Geleerd hoe u partijen met uiteenlopende belangen verbindt;
  • Kennis opgedaan op het gebied van organisatiekunde, politiek en bestuur, leiderschap, proces- en programmamanagement en identiteit;
  • Geleerd hoe u regie kunt voeren zonder de beschikking te hebben over (formele) hiërarchische macht en hoe u met gezag en slimme interventies stuurt op maatschappelijk resultaat;
  • Persoonlijke vaardigheden ontwikkeld op het gebied van (keten- en netwerkgericht) organiseren, het omgaan met betrokkenen op strategisch niveau en (hun) uiteenlopende belangen, leiding geven, en het positioneren van de eigen regierol in de keten;
  • Een analyse gemaakt van uw eigen (keten)organisatie en een verbeteradvies ontwikkeld;
  • Uw verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, waardoor u als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren. 

Doelgroep

De leergang Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein is bedoeld voor ketenregisseurs, proces- en programmamanagers van overheden en instellingen in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat die werkzaam zijn op het tactische (beleidsmatige) en/of strategische organisatieniveau, zoals:

Wijk- en gebiedsmanagers; Managers/coördinatoren CJG’s – veiligheidshuizen –werkpleinen – AMHK e.d; Accountmanagers, Programmamanagers en beleidsmedewerkers van overheden en instellingen; Transitiemanagers 3D, Jeugdzorg, Participatiewet 3D, AWBZ, Passend Onderwijs; Ketenontwikkelaars en –implementatoren van integrale zorg-, onderwijs-, veiligheids- en werkdiensten (zoals ketenzorg dementie, ‘anderhalve lijnszorg’, vroegtijdig schoolverlaten.

Bijzonderheden

De leergang is over de jaren heen al meerdere malen succesvol als maatwerktraject uitgevoerd. Via alumni hebben wij de opgedane kennis in verschillende organisaties kunnen implementeren en borgen. Betrokken partijen spreken nu dezelfde taal en delen gelijke verwachtingen.